Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
53/BC-UBND 12/03/2020 về việc quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước niên độ ngân sách năm 2019.
41/BC-UBND 25/02/2020 Báo cáo về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019
10/QĐ-UBND 09/01/2020 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: hệ thống cấp nước sinh hoạt xã đất bằng. hạng mục: mạng đường ống...
9/QĐ-UBND 08/01/2020 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: hệ thống cấp nước sinh hoạt xã ia mlah. hạng mục: mạng đường ống, đài...