Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
195/TB-VP 11/10/2022 THÔNG BÁO Kết quả chỉ định thầu Gói thầu: triển khai phần mềm giao việc; thuộc Dự án: triển khai phần mềm giao việc...
72/QĐ-UBND 05/04/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: trường tiểu học xã chư gu. hạng mục: làm mới nhà vòm (khung sắt, mái...
94/CV-KTTL 10/03/2021 Hỗ trợ công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường - Dự án CAIM
30/QĐ-UBND 02/03/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng mới các tuyến đường quy hoạch và hệ thống thoát nước, bó vỉa...
26/QĐ-UBND 01/03/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký thống kê; lập hồ sơ địa chính; cấp...
24/QĐ-UBND 26/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Chính trị huyện Krông Pa. hạng mục: cải tạo, sửa chữa nhà học...
25/QĐ-UBND 26/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường mầm non bán trú thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa. hạng mục: nhà học...
14/QĐ-UBND 08/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu lâm viên (khu vực phi trường cũ), thị...
07/QĐ-UBND 05/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: đầu tư, lắp đặt, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường Trần...
11/QĐ-UBND 05/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đường giao thông đoạn từ cầu buôn luk đến Quốc lộ 25 - các gói thầu tư vấn...
12/QĐ-UBND 05/02/2021 ​về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đường vào thao trường huấn luyện của huyện - các gói thầu tư vấn lập báo...
13/QĐ-UBND 05/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đầu tư hệ thống thoát nước, bó vỉa, vỉa hè đường hai bà trưng (đoạn từ trần...
3/QĐ-UBND 03/01/2020 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư năm 2020 và vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung...
163/QĐ-UBND 27/05/2019 giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nông thôn mới năm 2019
79/QĐ-UBND 08/05/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư chương trình 135 năm 219
16a/QĐ-UBND 31/01/2019 về việc phê duyệt dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2019
1624/UBND-KT 26/12/2018 về việc đăng ký danh mục mua sắm tài sản tập trung năm 2019