Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
3/QĐ-UBND 03/01/2020 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư năm 2020 và vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung...
163/QĐ-UBND 27/05/2019 giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nông thôn mới năm 2019
79/QĐ-UBND 08/05/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư chương trình 135 năm 219