KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026


Thời gian: 01 ngày
Khai mạc:  vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 14/7/2023
Bế mạc:      vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 14/7/2023

Địa điểm: Hội trường UBND huyện
(45 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai)

Báo cáo của các Ban HĐND huyện

Báo cáo của UBND huyện

Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp

Văn bản khác