KỲ HỌP THỨ MƯỜI
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026


Thời gian
Khai mạc:  vào lúc 14 giờ, ngày 31/5/2023
Bế mạc:      vào lúc 17 giờ, ngày 31/5/2023

Địa điểm: Hội trường UBND huyện
(45 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai)

Báo cáo của các Ban HĐND huyện

Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp