Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

27/04/2022
Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.
  Chi tết kế hoạch.
Bảng nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.