Phê duyệt kết quả trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 của huyện

24/10/2022
     Ngày 24/10/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa ký ban hành quyết định số 587/QĐ-UBND về việc  phê duyệt kết quả trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 của huyện
      Theo đó, kết quả tuyển dụng công chức đối với 07 thí sinh trúng tuyển công chức cấp xã, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 của huyện.
      Chi tiết Quyết định tại đây.
      Danh sách kèm theo Quyết định.