Thông báo Triệu tập thí sinh có đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện Krông Pa

25/05/2023
Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện. Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện thông báo như sau:
1. Danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự thi vòng 2
Danh sách 26 thí sinh có đủ điều kiện dự thi vòng 2, kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND huyện về phê duyệt danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện được đăng tải trên trang Web của huyện tại địa chỉ http://krongpa.gialai.gov.vn để thí sinh được biết (có Quyết định và danh sách kèm theo).
2. Thời gian, địa điểm khai mạc kỳ thi, làm thủ tục dự thi, phổ biến nội quy, quy chế thi, tổ chức thi vòng 2.
a. Thời gian:

- Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 40 phút, ngày 11/6/2023 (Chủ nhật): Khai mạc kỳ thi; Làm thủ tục dự thi, phổ biến nội quy, quy chế thi.
- Từ 8h00 phút: Thí sinh vào phòng thi, tổ chức thi.
b. Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, số 72 đường Quang Trung, Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
3. Môn thi, hình thức thi vòng 2:
- Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành.
- Hình thức: Thi phỏng vấn (thời gian chuẩn bị không quá 15 phút, thời gian phỏng vấn 30 phút)
Lưu ý:
- Khi đến dự thi, thí sinh phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh).
- Thông báo này thay giấy triệu tập thí sinh dự thi vòng 2.
- Đề nghị thí sinh có mặt tại địa điểm dự thi vòng 2 trước 30 phút trước giờ khai mạc và thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch covid-19 theo quy định.
- Thí sinh nghiên cứu kỹ nội quy, quy chế thi do Hội đồng tuyển dụng ban hành (kèm theo nội quy).
- Thông tin liên hệ: Phòng Nội vụ huyện Krông Pa (Số 45 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, SĐT: 0269 3853308, trong giờ hành chính). Hội đồng tuyển dụng viên chức viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện Krông Pa thông báo để thí sinh được biết thực hiện.