Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Pa

04/05/2022
      Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; Quyết định số 281/QĐ-UBND, ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022 với các nội dung như sau:
      1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã: Số lượng chỉ tiêu theo vị trí việc làm cần tuyển là 07 chỉ tiêu được đăng tải tại Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa và Thông báo số 49/TB-UBND, ngày 28/4/2022 của UBND huyện Krông Pa về việc điều chỉnh trình độ chuyên môn chức danh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, trên trang thông tin điện tử của huyện Krông Pa tại địa chỉ http://krongpa.gialai.gov.vntrên trang thông tin điện tử của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Krông Pa, đồng thời được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND cấp huyện và cấp xã, cụ thể:
      1.1. Đối với UBND thị trấn Phú Túc:
      Vị trí việc làm cần tuyển dụng: số lượng cần tuyển 03 chỉ tiêu.
      - Chức danh công chức Văn phòng-Thống kê: 01 chỉ tiêu (yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, phải tốt nghiệp một trong các ngành: Hành chính; Quản trị văn phòng; Thống kê; Văn thư -Lưu trữ; Giáo dục chính trị; Ngữ văn; Quản lý nhà nước; Luật; Tổ chức và nhân sự; Quản lý công; Kinh tế; Tài chính).
      - Chức danh công chức Địa chính-Xây dựng-Đô thị và Môi trường (phụ trách lĩnh vực Xây dựng, quản lý đô thị): 01 chỉ tiêu (yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, phải tốt nghiệp một trong các ngành: Xây dựng; Kiến trúc; Đô thị; Kiến trúc và quy hoạch; Giao thông).
      - Chức danh công chức Văn hóa-Xã hội (phụ trách lĩnh vực Xã hội): 01 chỉ tiêu (yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, phải tốt nghiệp một trong các ngành: Lao động; Xã hội; Lao động xã hội; Xã hội học; Quản lý lao động; Bảo hiểm; Hành chính; Luật; Công tác xã hội; Tâm lý học).
      1.2. Đối với UBND xã Ia Rsươm:
      Vị trí việc làm cần tuyển dụng: số lượng cần tuyển 01 chỉ tiêu, gồm:
     Chức danh công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực Địa chính, Xây dựng, Môi trường): 01 chỉ tiêu (yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học trở lên đối với người Dân tộc Kinh và các Dân tộc thiểu số khác; Đối với người dân tộc Jrai “Gia Rai”, BahNar “Ba Na” tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên phải tốt nghiệp một trong các ngành: Địa chính; Quản lý đất đai; Môi trường; Quy hoạch đất đai; Trắc địa - Bản đồ; Xây dựng; Giao thông).
      1.3. Đối với UBND xã Ia Rmok:
      Vị trí việc làm cần tuyển dụng: số lượng cần tuyển 01 chỉ tiêu, gồm:
      Chức danh công chức Văn hóa-Xã hội (phụ trách lĩnh vực Văn hóa): 01 chỉ tiêu (yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học trở lên đối với người Dân tộc Kinh và các Dân tộc thiểu số khác; Đối với người dân tộc Jrai “Gia Rai”, BahNar “Ba Na” tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên phải tốt nghiệp một trong các ngành: Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Văn hóa Việt Nam; Hành chính; Luật).
      1.4. Đối với UBND xã Ia Dreh:
      Vị trí việc làm cần tuyển dụng: số lượng cần tuyển 01 chỉ tiêu.
      Chức danh công chức Văn hóa-Xã hội (phụ trách lĩnh vực Văn hóa): 01 chỉ tiêu (yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học trở lên đối với người Dân tộc Kinh và các Dân tộc thiểu số khác; Đối với người dân tộc Jrai “Gia Rai”, BahNar “Ba Na” tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên phải tốt nghiệp một trong các ngành: Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Văn hóa Việt Nam; Hành chính; Luật).
      1.5. Đối với UBND xã Chư Ngọc:
      Vị trí việc làm cần tuyển dụng: số lượng cần tuyển 01 chỉ tiêu.
      Chức danh công chức Tư pháp-Hộ tịch: 01 chỉ tiêu (yêu cầu trình độ chuyên môn: Từ trung cấp trở lên chuyên ngành Luật).
(Có bảng phụ lục chỉ tiêu kèm theo)
      2. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu:
      - Phiếu đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển công chức cấp xã kê khai đúng, đầy đủ thông tin cá nhân theo mẫu đính kèm thông báo này (Phụ lục theo mẫu ban hành của Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ) và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại UBND huyện Krông Pa (qua Phòng Nội vụ huyện) hoặc gửi theo đường Bưu Chính và kèm theo bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền các giấy tờ sau: Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; Bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ; Bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên (nếu có); Giấy tờ xác định đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển; 02 ảnh 3x4 và 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người đăng ký dự tuyển. Toàn bộ giấy tờ đăng ký dự tuyển bỏ vào bì đựng hồ sơ.
      - Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc (bắt đầu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 29/4/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 31/5/2022, trong đó đã cộng thêm 02 ngày nghỉ bù lễ ngày 30/4 và 01/05/2022).
      - Địa điểm tiếp nhận Phiếu: Phòng Nội vụ huyện Krông Pa. Địa chỉ: 45 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
      3. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người.
     4. Đối tượng dự tuyển, điều kiện, tiêu chuẩn, nộng dung, hình thức, thời gian thi tuyển, tài liệu ôn thi, thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức thi tuyển:
   4.1. Đối tượng dự tuyển, điều kiện, tiêu chuẩn, nộng dung, hình thức xem tại Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa và theo dõi trên trang thông tin điện tử của huyện Krông Pa tại địa chỉ http://krongpa.gialai.gov.vntrên trang thông tin điện tử của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Krông Pa.
     4.2. Thời gian thi tuyển xem tại Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa và theo dõi trên trang thông tin điện tử của huyện Krông Pa tại địa chỉ http://krongpa.gialai.gov.vntrên trang thông tin điện tử của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Krông Pa.
      4.3. Tài liệu ôn thi, thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức thi tuyển: Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Krông Pa sẽ thông báo sau theo dõi trên trang thông tin điện tử của huyện Krông Pa tại địa chỉ http://krongpa.gialai.gov.vntrên trang thông tin điện tử của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Krông Pa.  
       5. Phương thức tuyển dụng: Thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển.
       Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển xem tại mục 1 phần IV của Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.
      Trên đây là thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Pa. UBND huyện thông báo để người dân, thí sinh được biết, đăng ký dự tuyển nếu đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định./.
         Chi tiết văn bản tại đây.
 
         Phụ lục chỉ tiêu.