Thông báo về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên năm học 2021-2022 và 2022-2023

11/03/2022
   Ngày 09/3/2022, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hôi huyện Krông Pa ban hành thông báo về  hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên năm học 2021-2022 và 2022-2023, cụ thể thông báo như sau:
   1. Đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động TBXH huyện:
   - Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục (Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân, do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất);
   - Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học tư thục (Cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động)
   2. Đối tượng được hỗ trợ miễn học phí và giảm học phí:
   - Đối tượng được miễn học phí: Các đối tượng được quy định tại Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, giáo dục đại học tư thục.
   - Đối tượng được giảm học phí: Các đối tượng được quy định tại Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, giáo dục đại học tư thục.
   3. Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ miễn, giảm học phí:
   - Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo Phụ lục VII Nghị định 81/2021/NĐ-CP);
  - Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghề tư thục, cơ sở giáo dục đại học tư thục (theo Phụ lục VIII Nghị định 81/2021/NĐ-CP);
   - Dự toán kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí của cơ sở đào tạo (theo phụ lục IX Nghị định 81/2021/NĐ-CP);
  - Ngoài ra, tùy theo từng đối tượng được miễn, giảm học phí, sinh viên gửi kèm theo là bản sao chứng thực một trong các loại giấy tờ (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP):
   + Giấy xác nhận là con của người có công với cách mạng theo quy định.
  + Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với sinh viên bị tàn tật, khuyết tật;
   + Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu thường trú.
   + Giấy tờ xác nhận thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.
   + Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời (Áp dụng cho trường hợp Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp);
   + Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp cho cha hoặc mẹ của sinh viên bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.
   4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
   - Hồ sơ năm học 2021-2022: nộp trước ngày 15/4/2022.
   - Hồ sơ năm học 2022-2023: nộp trước ngày 30/10/2022.
   5. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Lao động TB&XH huyện Krông Pa, số 45, đường Trần Hưng Đạo – TT. Phú Túc – Huyện Krông Pa.
   Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với bà Nay H’ Khuya- Chuyên viên Phòng Lao động-TB&XH huyện để được hướng dẫn, giải đáp (SĐT: 0393.213.463).
 Chi tiết văn bản thông báo tại đây
 Chi tiết các biểu mẫu đơn đề nghị, xác nhận, dự toán học phí tại đây