Thông báo về việc nghỉ lễ, tết đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và treo cờ Tổ quốc chào mừng trong năm 2023

16/12/2022
Thực hiện Thông báo số 60/TB-UBND, ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ, tết đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và treo cờ Tổ quốc chào mừng trong năm 2023; Ủy ban nhân dân huyện thông báo treo cờ Tổ quốc và các ngày nghỉ lễ, tết trong năm 2023 như sau: 
I. Về treo cờ Tổ quốc
Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, tết như sau:
1. Tết Dương lịch: Treo cờ từ chiều ngày 31/12/2022 đến hết ngày 01/01/2023.
2. Tết Âm lịch: Treo cờ từ chiều ngày 21/01/2023 đến hết ngày 24/01/2023.
3. Kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2023): Treo cờ từ chiều ngày 16/3/2023 đến hết ngày 17/3/2023.
4. Kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam và Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2023): Treo cờ từ chiều ngày 29/4/2023 đến hết ngày 01/5/2023.
5. Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023): Treo cờ từ chiều ngày 18/5/2023 đến hết ngày 19/5/2023.
6. Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2023): Treo cờ từ chiều ngày 18/8/2023 đến hết ngày 19/8/2023 và từ chiều ngày 01/9/2023 đến hết ngày 02/9/2023.
7. Đối với các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của Trung ương, của tỉnh và huyện trong năm 2023, nếu có thông báo treo cờ Tổ quốc sẽ thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh và có thông báo sau.
 II. Về nghỉ lễ, tết trong năm 2023 Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ các ngày lễ, tết trong năm 2023 như sau:
1. Tết Dương lịch: Nghỉ liên tục 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 31/12/2022 đến hết thứ Hai ngày 02/01/2023. Đợt nghỉ này bao gồm 01 ngày nghỉ tết Dương lịch, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.
2. Tết Âm lịch: Nghỉ liên tục 07 ngày, từ thứ Sáu 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). Đợt nghỉ này bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.
3. Giỗ Tổ Hùng Vương; ngày Giải phóng miền Nam và Thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5): Nghỉ liên tục 05 ngày, từ thứ Bảy 29/04/2023 Dương lịch (tức ngày 10 tháng 3 Âm lịch) đến hết thứ Tư ngày 03/5/2023 Dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 01 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 Âm lịch), 02 ngày nghỉ lễ Giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước (ngày 30/4/2023) và Quốc tế Lao động (ngày 01/5/2023) và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.
4. Lễ Quốc khánh (2/9): Nghỉ liên tục 04 ngày, từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023. Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.
III. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ, tết năm 2023 theo Thông báo này lưu ý thực hiện: bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ các tổ chức, Nhân dân.
2. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong các ngày nghỉ.
4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ, tết trong năm 2023.
5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện có trách nhiệm đưa tin, tuyên tuyền rộng rãi Thông báo này. Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn biết, triển khai thực hiện.
Chi tiết thông báo.