Thông báo về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện

16/05/2023
Chủ tịch UBND huyên vừa ký Quyết định phê duyệt 26 thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện Krông Pa
Chi tiết Quyết định tại đây.
Danh sách 26 thí sinh đủ điều kiện tại đây.