Thông báo đáp án và kết quả Kỳ thi thứ Hai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026”

07/06/2022
      Kỳ thi thứ hai bắt đầu từ 10h ngày 23/5/2022 đến 17h00’ ngày 6/6/2022, đã có 2.178 bài dự thi và 1.542 lượt người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Ban Tổ chức xin công bố đáp án và kết quả của kỳ thứ hai như sau:        
4533fcf95113914dc802.jpg
        I. ĐÁP ÁN:       
      Câu 1: Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện Krông Pa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua đề án nhân sự Uỷ viên Ban chấp hành; Uỷ viên Ban Thường vụ Hội LHPN huyện khóa XII là bao nhiêu ủy viên?
        A. 22 UV.BCH, 7 UV.BTV
        Câu 2: Đại hội ĐBPN huyện Krông Pa lần thứ XII nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra những cuộc vận động nào?
        B. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”,
        Câu 3: Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra đề ra bao nhiêu chỉ tiêu ?
        D. 09 chỉ tiêu
       Câu 4: Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Krông Pa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đề ra phương châm phát triển mạng lưới, thu hút hội viên là gì?
        A. “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội và hội viên”.
       Câu 5: Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2021-2026 xác định gồm bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá?
       B. 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá
      Câu 6: Một trong những giải pháp được đặt ra trong nhiệm vụ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tại Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2021-2026 là:
       D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
       Câu 7: Đại hội ĐBPN huyện Krông Pa lần thứ XII nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra những phong trào thi đua nào?
      C. Phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, phong trào “Hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ cách làm tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo”.
       Câu 8: Nội dung nhóm chỉ tiêu 6 Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Krông Pa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra nội dung gì?
      A. Hàng năm, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp giám sát ít nhất 01 nội dung; mỗi xã/thị trấn phối hợp tham gia giám sát ít nhất 01 nội dung; các cấp Hội tham gia góp ý, phản biện xã hội ít nhất 02 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền.
       Câu 9: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Pa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra chỉ tiêu số xã đạt chuẩn Nông thôn mới đảm bảo trong nhiệm kỳ là bao nhiêu xã?
        C. 05 xã.
       Câu 10: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Pa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ bao nhiêu % trở lên?
         B. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 3,5% trở lên.
         II. KẾT QUẢ KỲ THI
        01 Giải Nhất: Lê Thị Kim Cam - Điện thoại: 0984.815.521- Địa chỉ: Hội viên buôn Prong, xã Ia Mlah - Dự đoán người tham gia: 2.178 - Thời gian tham gia: 17:11’, ngày 31/05/2022.
        01 Giải Nhì: Nguyễn Thị Mến - Điện thoại: 0378.910.977 - Địa chỉ: UBND xã Chư Drăng - Dự đoán người tham gia: 2.180 - Thời gian tham gia: 15:18’,  ngày 02/06/2022.
        01 Giải Ba: Nguyễn Tiến Thành - Điện thoại: 0901.932.236 - Địa chỉ: Ban dân vận Huyện ủy - Dự đoán người tham gia: 2.190 - Thời gian tham gia: 08:28’, ngày 27/05/2022.
03 giải khuyến khích:
          Ksor H’ Pruyn - Điện thoại: 0935.737.534 - Địa chỉ: Hội LHPN xã Ia Rmok - Dự đoán người tham gia: 2.191 - Thời gian tham gia: 14h:38’, ngày 24/05/2022.
          Rơ Ô H’ Pon - Điện thoại: 0391.125.891- Địa chỉ: Hội viên buôn Du xã Chư Rcăm - Dự đoán người tham gia: 2.191 - Thời gian tham gia: 20:02’, ngày 25/05/2022.
           Ngô Thị Huyền - Điện thoại: 0965.177.268 - Địa chỉ: Hội LHPN xã Chư Gu - Dự đoán người tham gia: 2.199 -  Thời gian tham gia: 14:56’, ngày 06/06/2022.
            Giải thưởng sẽ được trao tại Lễ tổng kết Cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 7/2022.
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI