Xã Uar chung sức, đồng lòng xây dựng Nông thôn mới

19/10/2022
      Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới”, hệ thống chính trị xã Uar đã phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò chủ thể của người dân từ đó tạo sự đồng thuận cao, tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn ngày càng đi lên, hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.
      Về xã Uar huyện Krông Pa, đi trên những con đường giao thông nội thôn bê tông sạch đẹp; đường ngõ, xóm sạch đẹp và không lầy lội vào mùa mưa; đường trục chính nội đồng được cứng hóa; hệ thống kênh mương được kiên cố, dễ nhận ra đây là một xã vùng quê nông thôn đang thay đổi từng ngày. Cán đích Nông thôn mới vào năm 2021, xã phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.
      Đánh giá  mặt thành tựu, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên-Chủ tịch UBND xã cho biết: trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy-UBND, Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đảng ủy-UBND, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, buôn và cùng với sự nỗ lực phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xã, phong trào “xã Uar chung sức, chung lòng xây dựng Nông thôn mới” đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động giữ vị trí tiên quyết là công tác tuyên truyền, phổ biến cùng với việc triển khai thực hiện các chương trình, giúp cho toàn thể cán bộ và Nhân dân xã nhà nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, qua đó tạo sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhằm thực hiện đề án xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.
IMG20180726083507.jpg
Một cung đường ở thôn Thanh Bình, xã Uar. Ảnh: ĐÌNH PHÊ
 
      Quá trình nỗ lực hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đã khẳng định sự đúng đắn trong việc phân công phụ trách các tiêu chí/chỉ tiêu Nông thôn mới; phân công địa bàn phụ trách xây dựng Nông thôn mới cho từng tập thể, cá nhân; công tác phối hợp và phân cấp trong quản lý, điều hành thực hiện Chương trình. Cụ thể là, với cấp xã (Đảng ủy, UBND xã), phân công cán bộ chuyên môn, các ban ngành đoàn thể phụ trách các tiêu chí và các thôn, buôn. Cấp buôn, thôn: Ban phát triển thôn phối hợp với xã triển khai các Kế hoạch thực hiện hàng năm, giai đoạn. Qua đó, tiêu chí số 11 – giảm hộ nghèo, tiêu chí khó khăn nhất của xã đạt dưới 7%. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyên tâm sự: “Xã đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội và đặc biệt quan tâm đến công tác xoá đói giảm nghèo. Huy động và lồng ghép nhiều nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình xây dựng Nông nghôn mới, ngân sách huyện, ngân sách xã và các nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách được tiếp cận vốn hỗ trợ, vốn vay để đầu tư phát triển hộ sản xuất kinh doanh hộ gia đình, hộ nghèo về giống, cây trồng, vật nuôi, phân bón trong sản xuất,... Tăng cường công tác đào tạo tập huấn nâng cao trình độ sản xuất cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. Qua đó, tính đến cuối năm 2021, hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 là 60/1.116 hộ, đạt 5,39% trên tổng số hộ dân”.
Ông Hà Xuân Mạnh - Bí thư Đảng ủy xã Uar cho biết, nhờ công trình đập dâng Bắc Uar, đã có 256,28/314 ha đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động, đạt tỷ lệ  81,6%. Nhờ đó mà nhiều người nông dân ở xã Uar đã có thể mở rộng sản xuất, từng bước mở rộng các vùng chuyên canh. Có thể nói, thành quả mà người dân đang được hưởng lợi ngày hôm nay xuất phát từ chủ trương đúng đắn của chính quyền địa phương và được nhân dân ủng hộ.
IMG20180726091949.jpg
Chăn nuôi gia súc ở Uar có lợi thế đàn bò giống địa phương.
Ảnh: ĐÌNH PHÊ

 
      Tuy nhiên, cũng theo ông Mạnh, xã còn nhiều hạn chế. Cụ thể, xã lấy kinh tế nông nghiệp là chủ yếu (trồng trọt là chính), chưa có sự chủ động trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, các sản phẩm làm ra dưới dạng nguyên liệu thô, giá trị thấp chịu ảnh hưởng nhiều của thị trường nên nền kinh tế phát triển nhưng chưa bền vững. Chăn nuôi gia súc có đàn bò, tuy nhiều về số lượng nhưng chủ yếu là giống bò địa phương, trọng lượng thịt ít, chăn nuôi manh mún theo hộ gia đình, chưa thật sự kinh doanh theo hướng hàng hoá. Sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ còn nhỏ lẻ, ít phát triển. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa thu hút được nguồn vốn của các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Về nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ từ xã đến các buôn tuy thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nhưng trình độ năng lực còn hạn chế, chưa có tư duy đột phá trong thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.
      Trong thời gian tới, các đoàn thể chính trị xã hội cần phát huy hơn nữa việc tuyên truyền về chương trình xây dựng Nông thôn mới gắn với trọng tâm của ngành mình. Đặc biệt công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị để mọi người hiểu rõ và nhận thức đầy đủ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng Nông thôn mới không phải chủ yếu dựa vào sự đầu tư của Nhà nước mà phải khơi dậy và phát huy sức mạnh của toàn dân, các thành phần kinh tế cùng tham gia. Gắn phong trào “Krông Pa chung sức xây dựng Nông thôn mới” phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cùng với các phong trào khác để phát huy hiệu quả.
      Phong trào thi đua “xã Uar chung sức xây dựng Nông thôn mới” kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ đảm bảo môi trường cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, đưa nông thôn Uar trở thành nơi đáng sống.
RƠ Ô TRÚC