CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
184/BC-UBND 11/06/2020 báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
408/BC-UBND 15/12/2020 báo cáo công tác an toàn thực phẩm năm 2020
217/BC-UBND 03/07/2020 báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.
333/BC-UBND 14/10/2020 Báo cáo tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và chương trình công tác tháng 3 tháng cuối năm 2020
402/BC-UBND 14/12/2020 Báo cáo tình hình thực hiện công tác và chương trình công tác năm 2021
02/CT-UBND 27/07/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dich covid 19
1339/UBND-VX 27/07/2020 về việc thực hiện thông báo cáo kêt luân của chủ tịch ubnd tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp ban chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch covid 19
1337/UBND-VX 25/07/2020 tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19.
1535/UBND-NC 07/11/2019 về việc liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2019, giao Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 khi có Nghị định mới của Chính phủ ban hành và có hiệu lực
122/QĐ-UBND 18/03/2020 phê duyệt và công bổ chỉ số CCHC năm 2019

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|