CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
02/CT-UBND 27/07/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dich covid 19
1339/UBND-VX 27/07/2020 về việc thực hiện thông báo cáo kêt luân của chủ tịch ubnd tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp ban chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch covid 19
1337/UBND-VX 25/07/2020 tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19.
1535/UBND-NC 07/11/2019 về việc liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2019, giao Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 khi có Nghị định mới của Chính phủ ban hành và có hiệu lực
122/QĐ-UBND 18/03/2020 phê duyệt và công bổ chỉ số CCHC năm 2019
359/BC-UBND 25/11/2019 báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019
1546/UBND-NC 11/11/2019 về việc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế
166/QĐ-UBND 10/05/2019 về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính
20/KH-UBND 04/03/2019 về việc kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại 14 xã, thị trấn năm 2019
117/KH-UBND 28/12/2018 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|