CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
90-HD/BTGHU 06/02/2020 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền phòng, chống  dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
320/BC-UBND 21/10/2019 về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm.
181/BC-UBND 03/07/2019 về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
325/BC-UBND 17/12/2018 về việc kết quả đánh giá, chấm điểm công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2018.
309/BC-UBND 07/12/2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
253/BC-UBND 10/10/2018 về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018.
164/BC-UBND 03/07/2018 về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.
89/BC-UBND 19/04/2018 về việc tình hình thực hiện công tác quý i và nhiệm vụ công tác quý ii năm 2018.
856-QĐ/HU 27/04/2017 Quy định về trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.
598-QĐ/HU 03/01/2017 Quy định số về chức năng, nhiệm vụ và quan hệ công tác của Lưu trữ cơ quan Huyện ủy.

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|