CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1535/UBND-NC 07/11/2019 về việc liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2019, giao Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 khi có Nghị định mới của Chính phủ ban hành và có hiệu lực
122/QĐ-UBND 18/03/2020 phê duyệt và công bổ chỉ số CCHC năm 2019
359/BC-UBND 25/11/2019 báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019
1546/UBND-NC 11/11/2019 về việc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế
166/QĐ-UBND 10/05/2019 về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính
20/KH-UBND 04/03/2019 về việc kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại 14 xã, thị trấn năm 2019
117/KH-UBND 28/12/2018 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019
92/BC-UBND 01/04/2020 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
98-HD/BTGHU 29/04/2020 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội  đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
35-KH/BTGHU 30/12/2019 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|