CHUYÊN MỤC

HUYỆN KRÔNG PA: TỔ CHỨC HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM 2019

27/09/2019
   Thực hiện Kế hoạch số 177-KH/BTGTU, ngày 16/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019. Trong 02 ngày 24, 25/9/2019, tại Hội trường TTBDCT huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường Vụ Huyện ủy đã tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019.
 

   Tham dự Hội thi có 18 thí sinh là Báo cáo viên cấp huyện, bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.
   Hội thi nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng; tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở các địa phương, đơn vị... Thông qua hội thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng, bổ sung đội ngũ báo cáo viên, đồng thời lựa chọn những thí sinh giỏi tham gia Hội thi cấp tỉnh.
   Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích và 03 giải phụ cho các thí sinh tham dự Hội thi. Qua đó, Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn 02 thí sinh xuất sắc đại diện cho huyện tham dự Hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới./.
                                               Hoàng Văn Vĩnh