CHUYÊN MỤC

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Địa điểm xây dựng Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Ghi chú
Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT 
Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: vốn NSNN
       1   Trường trung học cơ sở Ngô Quyền, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa Ngân sách tỉnh Xã Ia Rmok 2017  1037/QĐ-UBND ngày 28/10/2016         8.000        7.200  Hoàn thành 
       2   Đường Bạch Đằng thị trấn Phú Túc huyện Krông Pa Ngân sách tỉnh Thị trấn Phú Túc 2014  144/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2013         7.479        7.479  Hoàn thành 
       3   Nhà công an xã đội xã Phú Cần Tỉnh phân cấp xã Phú Cần 2019  565/QĐ-UBND ngày 28/09/2018         1.340        1.340  Hoàn thành 
       4   Trụ sở Huyện ủy; Hạng mục: Vách bê tông, ốp kè đá và mương thoát  nước Tăng thu kết dư năm 2018 Thị trấn Phú Túc 2019 QĐ số 201/QĐ-UBND ngày 04/6/2019           132           132 Hoàn thành
       5   Trường Mẫu giáo xã Chư Gu Chuyển nguồn từ 2018 sang 2019 xã Chư Gu 2018  789/QĐ-UBND ngày 27/10/2017         5.200        5.200 Hoàn thành
       6   Vỉa hè đường Quang Trung (đoạn trước Trường THPT Chu Văn An-đường Cách Mạng thị trấn Phú Túc) Chuyển nguồn từ 2018 sang 2019 Thị trấn Phú Túc 2018             161           161 Hoàn thành
       7   Cổng đèn led trang trí trên các tuyến đường nội thị, thị trấn Phú Túc Chuyển nguồn từ 2018 sang 2019 Thị trấn Phú Túc 2018          1.472        1.472 Hoàn thành