Loading...
cctc.jpg

cctchinh.PNG
(1) Tổ chức cơ sở Đảng gồm: Ban chấp hành Đảng bộ: 12 ủy viên.
                                        01 Bí thư Đảng ủy.
                                        01 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.
                                        01 Phó Bí thư – Chủ tịch UBND.
(2) Chính quyền:
                      - Thường trực HĐND xã.
                       Chủ tịch HĐND xã (do Đ/c Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm).
                        Phó Chủ tịch HĐND xã.
                        - UBND xã.
                       01 Chủ tịch UBND xã
                       01 Phó Chủ tịch UBND xã
                       07 Chức danh Công chức
(3) Tổ chức chính trị xã hội.
                      - MTTQVN xã.
                      - Hội Phụ nữ xã.
                      - Hội Cựu Chiến binh xã.
                      - Hội Nông dân xã.
                      - Đoàn Thanh niên xã.

Other

Thông tin liên hệ

Cơ quan: Xã Phú Cần - Huyện Krông Pa - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Xã Phú Cần - Krông Pa
Điện thoai: (059)3 - Fax: (059)3 - Email: phutuc@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Tô Văn Chánh - Chủ tịch UBND huyện Krông Pa
Giấy phép: 04/GP-TTĐT ngày 24/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
 
Copyright © 2017