CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
569/UBND-KT 05/05/2021 Về việc dừng các hoạt động chưa thiết yếu phòng chống dịch covid 19
39/TB-VP 08/05/2021 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 ngày 08/5/2021
63/KH-UBND 26/04/2021
Tiếp nhận bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid 19 DO COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn huyện Krông pa đợt 2 năm 2021
39/KH-UBND 22/03/2021 Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ.
40/KH-UBND 22/03/2021 Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2021.
24/KH-UBND 19/02/2021
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày  01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia.
105/BC-UBND 16/03/2021 Báo cáo tình hình công tác Quý I và chương trình công tác Quý II/2021
184/BC-UBND 11/06/2020 báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
408/BC-UBND 15/12/2020 báo cáo công tác an toàn thực phẩm năm 2020
217/BC-UBND 03/07/2020 báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|