Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
460/BC-BCĐ 29/09/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Krông Pa​  
1355/UBND-KT 21/09/2021 ​Về việc triển khai Kế hoạch Tổ chức gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021
1353/UBND-VX 21/09/2021 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn huyện
447/BC-BCĐ 20/09/2021 Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (20/9/2021)
442/BC-BCĐ 17/09/2021 Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 17/9/2021)
1328/UBND-PTNMT 16/09/2021 Công văn Về việc triển khai, thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Pa
430/BC-BCĐ 15/09/2021 Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 15/9/2021)
433/BC-BCĐ 15/09/2021 Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 15/9/2021)
423/BC-BCĐ 14/09/2021 Báo cáo Công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 14/9/2021)
414/BC-BCĐ 12/09/2021 Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 12/9/2021)
1297/UBND-KT 10/09/2021 Về việc chủ động năm bắt thông tin diễn biến cơn bão số 5 (Conson) và tăng cường công tác thông tin, báo cáo tình hình thiên tai.
406/BC-BCĐ 09/09/2021 ​Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (09/9/2021)
400/BC-BCĐ 08/09/2021 Báo cáo Công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 08/9/2021)
398/BC-BCĐ 07/09/2021 Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (07/9/2021)
397/BC-BCĐ 07/09/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn huyện Krông Pa (07/92021)
127/KH-UBND 06/09/2021 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 huyện Krông Pa
391/BC-BCĐ 03/09/2021 Công tác phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 03/9/2021)
384/BC-BCĐ 31/08/2021 Báo cáo Công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 31/8/2021)
377/BC-BCĐ 26/08/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (26/8/2021)
372/BC-BCĐ 25/08/2021 Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (25/8/2021)
368/BC-BCĐ 23/08/2021 công tác phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn huyệnh Krông Pa (23/8/2021)