Loading...

CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
153-KH/BTGTU 01/03/2023 Về việc tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023
152-KH/BTGTU 01/03/2023 Về việc tổ chức cuộc thi Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2023.
60/TB-UBND 06/11/2020 Triển khai các Biện pháp phòng, tránh, ứng phó với cơn bão số 9
01/STTTT-BCVT 01/11/2020
V/v đề nghị xem xét, ban hành Thông báo
494/UBND-KT 19/05/2017 Về việc thẩm định phương án kỹ thuật và dự toán công trình: đo đạc lập bản đồ trích đo hiện trạng vị trí thửa đất phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình đường nội thị thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa.
130/BC - UBND 22/05/2017 Báo cáo Thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
116/BC - UBND 10/05/2017 Báo cáo tiến độ thực hiện làm nhà ở cho hộ gia đình chính sách NCC với cách mạng 
500/UBND-VX 19/05/2017 Về việc nội dung trình kỳ họp thứ tư  - HĐND huyện khóa XI
1733/UBND-KT 01/12/2016 Về việc tham gia góp ý Dự thảo Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Other

Thông tin liên hệ

Cơ quan: Thị trấn Phú Túc - Huyện Krông Pa - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Phú Túc - Krông Pa
Điện thoai: (059)3 - Fax: (059)3 - Email: phutuc@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Tô Văn Chánh - Chủ tịch UBND huyện Krông Pa
Giấy phép: 04/GP-TTĐT ngày 24/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
 
Copyright © 2017