Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
07/KH-HĐND 12/01/2023 Kế hoạch Tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện năm 2023
286/CTr-HĐND 30/12/2022 Chương trình công tác của thường trực HĐND huyện năm 2023.
151/NQ-HĐND 30/12/2022 Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
22/TB-BTCD 12/12/2022 Thông báo hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022 của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện
233/KH-HĐND 01/12/2022 Tổ chức Kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
235/GM-HĐND 30/11/2022 Giấy mời Dự kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
214/TB-HĐND 04/11/2022 Thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (Phiên thường kỳ tháng...
210/KH-HĐND 02/11/2022 Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026
209/TB-HĐND 01/11/2022 Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021...
201/TB-HĐND 19/10/2022 ​Kết quả Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
194/KH-HĐND 14/10/2022 Tổ chức Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề). HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
190/TB-HĐND 14/10/2022 Kết luận của thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ...
142/KH-HĐND 22/08/2022 Tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, NK 2021-2026.
139a/TB-HĐND 19/08/2022 Kết luận của thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, NK 2021...
124/NQ-HĐND 21/07/2022 Phê duyệt phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021.
123/NQ-HĐND 21/07/2022 Về việc phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2021.
122/NQ-HĐND 21/07/2022 Về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai, kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa XII, NK...
120/NQ-HĐND 15/07/2022 Về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, NK 2021-2026.
78/TB-HĐND 09/06/2022 Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII, nhiê...
79/KH-HĐND 09/06/2022 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 
56/KH-HĐND 20/04/2022 Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, thứ Ba HĐND huyện khóa XII, NK 2021-2026.