Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
84/NQ-HĐND 13/08/2021 Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, giai đoạn 2021-2025
47/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022
45/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm...
46/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
47/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022
48/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 
49/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về quyết toán Thu- Chi ngân sách địa phương năm 2020
50/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020
14/NQ-HĐND 13/07/2021 ​về việc phê chuẩn danh sách ủy viên ban kinh tế xã hội của HĐND huyện krông pa khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026
15/NQ-HĐND 13/07/2021 về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban dân tộc của HĐND huyện krông pa khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026
16/NQ-HĐND 13/07/2021 về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban pháp chế của HĐND huyện krông pa khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026
13/NQ-HĐND 08/07/2021 Về việc thành lập 14 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.  
12/NQ-HĐND 28/06/2021 Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND huyện Krông Pa khóa XII, NK 2021-2026.
57/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019
58/NQ-HĐN 17/07/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018
59/NQ-HĐN 17/07/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019
60/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết phê chuẩn phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2018
61/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn danh mục đầu tư từ nguồn dự phòng giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.
62/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn tỉnh phân...
63/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Về việc thống nhất cho chủ trương đầu tư xây dựng các tuyến đường hẻm trên địa bàn thị trấn phú túc.
64/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020