CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
64/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020
63/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Về việc thống nhất cho chủ trương đầu tư xây dựng các tuyến đường hẻm trên địa bàn thị trấn phú túc.
62/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư
61/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn danh mục đầu tư từ nguồn dự phòng giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.
60/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết phê chuẩn phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2018
59/NQ-HĐN 17/07/2019 Nghị quyết Về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019
58/NQ-HĐN 17/07/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018
57/NQ-HĐND 17/07/2019 Nghị quyết Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019
56/NQ-HĐND 10/04/2019 Nghị quyết Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
55/NQ-HĐND 10/04/2019 Nghị quyết Về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Túc giai đoạn đến năm 2035.

|<<1 2 3 4>>|