Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
142/KH-HĐND 22/08/2022 Tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, NK 2021-2026.
139a/TB-HĐND 19/08/2022 Kết luận của thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, NK 2021...
122/NQ-HĐND 21/07/2022 Về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai, kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa XII, NK...
124/NQ-HĐND 21/07/2022 Phê duyệt phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021.
123/NQ-HĐND 21/07/2022 Về việc phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2021.
120/NQ-HĐND 15/07/2022 Về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, NK 2021-2026.
78/TB-HĐND 09/06/2022 Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII, nhiê...
79/KH-HĐND 09/06/2022 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 
56/KH-HĐND 20/04/2022 Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, thứ Ba HĐND huyện khóa XII, NK 2021-2026.  
37/TB-HĐND 31/03/2022 ​Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư (chuyên đề), HĐND huyện khóa XII...
29/KH-HĐND 18/03/2022 Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, thứ ba HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
05/Ctr 26/01/2022 Công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa năm 2022.
92/NQ-HĐND 25/12/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: cải tạo Trụ sở Khối Đoàn thể, xây mới hàng rào khuôn viên UBND huyện và Phòng Giáo dục...
94/NQ-HĐND 24/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án: kinh phí ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Pa để phục vụ cho vay...
89/NQ-HĐND 24/12/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa
91/NQ-HĐND 24/12/2021 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: đầu tư nâng cấp, cải tạo mặt đường Trần Phú (đoạn Hai Bà Trưng - Quang Trung), thị trấn...
93/NQ-HĐND 24/12/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: cải tạo Trụ sở Kho bạc nhà nước huyện thành trụ sở làm việc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng...
96/NQ-HĐND 24/12/2021 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: trường bắn, thao trường huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự huyện 
95/NQ-HĐND 24/12/2021 Về việc chỉnh chủ trương đầu tư dự án: bồi thường mở rộng Trụ sở xã Ia Rmok và các tuyến đường nội thị thị trấn Phú Túc (đường:...
97/NQ-HĐND 24/12/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: đường Nay Der, thị trấn Phú Túc (đoạn từ đường Nguyễn Bính đến đường quy hoạch)
99/NQ-HĐND 24/12/2021 Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021