Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Tổ đại biểu huyện Krông Pa 24/05/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri và các hoạt động gắn với Tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện trước và sau Kỳ...
103/TB-HĐND 17/05/2023 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các...
154/NQ-HĐND 03/03/2023 Về việc bổ sung chủ đầu tư thực hiện "dự án 01. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt...
07/KH-HĐND 12/01/2023 Kế hoạch Tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện năm 2023
286/CTr-HĐND 30/12/2022 Chương trình công tác của thường trực HĐND huyện năm 2023.
151/NQ-HĐND 30/12/2022 Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
22/TB-BTCD 12/12/2022 Thông báo hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022 của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện
233/KH-HĐND 01/12/2022 Tổ chức Kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
235/GM-HĐND 30/11/2022 Giấy mời Dự kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
214/TB-HĐND 04/11/2022 Thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (Phiên thường kỳ tháng...
210/KH-HĐND 02/11/2022 Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026
209/TB-HĐND 01/11/2022 Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021...
201/TB-HĐND 19/10/2022 ​Kết quả Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
194/KH-HĐND 14/10/2022 Tổ chức Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề). HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
190/TB-HĐND 14/10/2022 Kết luận của thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ...
142/KH-HĐND 22/08/2022 Tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, NK 2021-2026.
139a/TB-HĐND 19/08/2022 Kết luận của thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, NK 2021...
124/NQ-HĐND 21/07/2022 Phê duyệt phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021.
123/NQ-HĐND 21/07/2022 Về việc phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2021.
122/NQ-HĐND 21/07/2022 Về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai, kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa XII, NK...
120/NQ-HĐND 15/07/2022 Về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, NK 2021-2026.