Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
59/BC-NN 22/07/2021 Tình hình dịch Viêm da nỗi cục ở trâu bò trên địa bàn huyện.
420/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nỗi cục trâu , bò tại địa bàn xã Chư Gu huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
419/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nỗi cục trâu, bò tại địa bàn xã Chư Rcăm huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
421/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò tại địa bàn xã Chư Drăng huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
423/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nổi ở cục trâu, bò tại địa bàn xã Ia Mlah huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
424/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò tại địa bàn xã Ia Rsai  huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
1001/UBND-VX 22/07/2021 Về việc hướng dẫn triển khai các quy định liên quan đến rà soát lập hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng theo...
992/UBND-KT 21/07/2021 Về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh viêm da nỗi cục trên trâu, bò...
976/UBND-VX 20/07/2021 Về việc thực hiện hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19
399/QĐ-UBND 18/07/2021 ​Công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tại địa bàn xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
70/TB-VP 16/07/2021 Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ksor Tin Phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm da...
962/UBND-KT 16/07/2021 về việc tập trung quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống bênh cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút cúm gia cầm thế độc...
963/UBND-VX 16/07/2021 Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch covid 19 do liên quan đến dương tính lần 1 với SARS-COVI-2 ...
957/UBND-VX 16/07/2021 Về việc tổ chức thực hiện phương án vận chuyển hàng hóa đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa ...
394/QĐ-UBND 16/07/2021 về việc thành lập tổ chốt chặn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện 
923/UBND-VX 09/07/2021 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bênh COVID-19 trên địa bàn huyện. 
101/KH-UBND 09/07/2021 Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn huyện krông pa giai đoạn 2022-2025
63/KH-UBND 26/04/2021 Tiếp nhận bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid 19 DO COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn huyện Krông pa đợt 2 năm...
40/KH-UBND 22/03/2021 Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2021.
39/KH-UBND 22/03/2021 Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ.
105/BC-UBND 16/03/2021 Báo cáo tình hình công tác Quý I và chương trình công tác Quý II/2021