Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1328/UBND-PTNMT 16/09/2021 Công văn Về việc triển khai, thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Pa
1297/UBND-KT 10/09/2021 Về việc chủ động năm bắt thông tin diễn biến cơn bão số 5 (Conson) và tăng cường công tác thông tin, báo cáo tình hình thiên tai.
127/KH-UBND 06/09/2021 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 huyện Krông Pa
1167/UBND-PTNTM 18/08/2021 Về việc báo cáo danh mục các công trình, dự án cần thu hôi đất và danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất...
1160/UBND-KT 17/08/2021 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện
1061/UBND-VX 01/08/2021 Về việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ thị 19 của Chính phủ.
115/KH-BCĐ 30/07/2021 ​Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid - 19 do CDC phân bổ trên địa bàn huyện Krông Pa đợt 5 năm2021.
1056/UBND-KT 30/07/2021 Về tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải quyết pháp phòng, chống bệnh viêm da nỗi cục ở trâu, bò trên địa bàn...
111/KH-UBND 29/07/2021 Kế hoạch hành động triển khai thực hiện kết luận số 81-KL ngày 29/7/2020 của chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia...
1038/UBND-VX 28/07/2021 Về việc tiếp tục biện pháp phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện 
451/QĐ-UBND 27/07/2021 Công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
450/QĐ-UBND 27/07/2021 Công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Ia Dreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
449/QĐ-UBND 27/07/2021 Công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
448/QĐ-UBND 27/07/2021 Công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
447/QĐ-UBND 27/07/2021 Công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
62/BC-NN 26/07/2021 Về tình hình dịch bệnh viêm da nỗi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện 
59/BC-NN 22/07/2021 Tình hình dịch Viêm da nỗi cục ở trâu bò trên địa bàn huyện.
420/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nỗi cục trâu , bò tại địa bàn xã Chư Gu huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
419/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nỗi cục trâu, bò tại địa bàn xã Chư Rcăm huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
421/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò tại địa bàn xã Chư Drăng huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
423/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nổi ở cục trâu, bò tại địa bàn xã Ia Mlah huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai