Loading...

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.

28/04/2022

   Thong-bao-tuyen-dung.jpg

   Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Krông Pa về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. UBND xã Ia Rsươm thông báo như sau:

 
    1. Đối tượng dự tuyển: Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các chức danh công chức cấp xã (UBND các xã, thị trấn) trên địa bàn huyện phải có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2, Mục III, Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Krông Pa.
    2. Chỉ tiêu tuyển dụng:
    Tổng số nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 là 07 chỉ tiêu, trong đó:
    - Chức danh Văn phòng-Thống kê: 01 chỉ tiêu;
    - Chức danh Địa chính-Xây dựng-Đô thị và Môi trường đối với thị trấn (phụ trách lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị) : 01 chỉ tiêu;
    - Chức danh Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường đối với xã (phụ trách lĩnh vực địa chính, xây dựng, môi trường): 01 chỉ tiêu;
    - Chức danh Tư pháp-Hộ tịch: 01 chỉ tiêu;
    - Chức danh Văn hóa-Xã hội: 03 chỉ tiêu (02 chỉ tiêu phụ trách lĩnh vực Văn hóa; 01 chỉ tiêu phụ trách lĩnh vực Xã hội).
435f706fcc2725797c36.jpg
    3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Chi tiết tại Khoản 2, Mục III, Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Krông Pa.
    4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng: Chi tiết tại Khoản 1, Khoản 5, Mục III, Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Krông Pa.
    5. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển: Xem chi tiết tại Mục IV, Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Krông Pa.
    6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
    - Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu ban hành của Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và kèm theo bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền các giấy tờ sau: Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; Bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ; Bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên (nếu có); Giấy tờ xác định đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có); 02 ảnh 3x4 và 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ của người đăng ký dự tuyển. Công chức được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có Giấy biên nhận việc nộp hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.
    - Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển 01 vị trí chức danh công chức tại đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng (tính chung cho toàn huyện). Trường hợp người đăng ký dự tuyển nộp 02 Phiếu đăng ký dự tuyển trở lên vào 02 vị trí tuyển dụng sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.
    - Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung theo yêu cầu của Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.
    7. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và phí dự tuyển:
    7.1. Thời gian nhận hồ sơ: Ủy ban nhân dân huyện sẽ có Thông báo cụ thể trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của huyện (http://Krongpa.gialai.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (nơi có nhu cầu tuyển dụng).
    7.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Krông Pa, số 45 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
    7.3. Phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
    8. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng, tài liệu ôn tập: Do Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã của huyện quyết định và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và đồng thời đăng trên website của UBND huyện để mọi cá nhân có liên quan được biết và thực hiện (có thông báo cụ thể sau).
    9. Nội dung khác có liên quan:
    - Nội dung chi tiết về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 của UBND huyện Krông Pa được quy định tại Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa. Mọi thông tin chi tiết về kỳ thi được Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã của huyện và Phòng Nội vụ thông báo công khai trên website của UBND huyện Krông Pa tại địa chỉ: http://krongpa.gialai.gov.vn.
   - Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ, điện thoại 0269.3853308) để được hướng dẫn.
      (Chi tiết có văn bản đính kèm)

Other

Thông tin liên hệ

Cơ quan: Xã Ia Rsươm - huyện Krông Pa - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Xã Ia Rsươm - huyện Krông Pa - tỉnh Gia Lai
Điện thoai: (059)3 - Fax: (059)3
 - Email: phutuc@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Tô Văn Chánh - Chủ tịch UBND huyện Krông Pa
Giấy phép: 04/GP-TTĐT ngày 24/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
 
Copyright © 2017