Loading...

CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
21/TB-UBND. 14/03/2022

Thông báo về việc tạm thời ngừng tiếp nhận hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Địa chính – Xây dựng.

20/TB-UBND 03/11/2022

    Thông báo số 20/TB-UBND về việc giải quyết Thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Ia Rsươm.

32/2021/TT-BTTTT 09/03/2022   Thông tư số 32/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và truyền thông vê việc hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.
237/UBND-VX 19/02/2021
31/TB-VP 21/02/2021
494/UBND-KT 19/05/2017 Về việc thẩm định phương án kỹ thuật và dự toán công trình: đo đạc lập bản đồ trích đo hiện trạng vị trí thửa đất phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình đường nội thị thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa.
130/BC - UBND 22/05/2017 Báo cáo Thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
116/BC - UBND 10/05/2017 Báo cáo tiến độ thực hiện làm nhà ở cho hộ gia đình chính sách NCC với cách mạng 
500/UBND-VX 19/05/2017 Về việc nội dung trình kỳ họp thứ tư  - HĐND huyện khóa XI
1733/UBND-KT 01/12/2016 Về việc tham gia góp ý Dự thảo Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Other

Thông tin liên hệ

Cơ quan: Xã Ia Rsươm - huyện Krông Pa - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Xã Ia Rsươm - huyện Krông Pa - tỉnh Gia Lai
Điện thoai: (059)3 - Fax: (059)3
 - Email: phutuc@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Tô Văn Chánh - Chủ tịch UBND huyện Krông Pa
Giấy phép: 04/GP-TTĐT ngày 24/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
 
Copyright © 2017