Công bố kết quả Kỳ thi thứ hai và câu hỏi Kỳ thi thứ ba Cuộc thi  “...

Công bố kết quả Kỳ thi thứ hai và câu hỏi Kỳ thi thứ ba Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (10/12/1982...

28/09/2022

      Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải Quân) tổ chức đã tạo...

Kết quả Kỳ thi thứ nhất và câu hỏi Kỳ thi thứ hai Cuộc thi “Tìm hiể...

Kết quả Kỳ thi thứ nhất và câu hỏi Kỳ thi thứ hai Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng...

01/06/2022

      Sau khi kết thúc Cuộc thi Tìm hiểu “Gia Lai- 90 năm hình thành và phát triển” Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức...

Nữ chi hội trưởng Hội nông dân làm theo lời Bác

Nữ chi hội trưởng Hội nông dân làm theo lời Bác

03/12/2021

   Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện được triển khai sâu rộng, tạo ra sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, xuất hiện nhiều cách...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị sơ...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị sơ kết Chỉ thị 05.

30/07/2021

Ngày 12/6/2021, Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp...

Tìm hiểu một số nội dung tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét...

Tìm hiểu một số nội dung tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

03/06/2012

Đầu năm 1969, nhân dịp toàn Đảng, toàn dân ta chuẩn bị kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, lần kỷ niệm đầu tiên sau mấy năm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc, nhận rõ tính cấp thiết của công tác tư tưởng...