Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
154/QĐ-UBND 13/04/2023 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
01/TB-UBND 03/01/2023 Công bố công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2035.
567/QĐ-UBND 13/09/2022 ​Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
327/QĐ-UBND 07/05/2022 ​Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Krông Pa,...
112/QĐ-UBND 04/03/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Krông Pa
758/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định phê duyệt kế hoạch giao rừng năm 2021 trên địa bàn huyện Krông Pa
60/QĐ-UBND 18/02/2020 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất  năm 2020 của huyện Krông Pa
369/QĐ-UBND 28/06/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Krông Pa
345/QĐ-UBND 25/06/2019 Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch...
81/QĐ-UBND 02/03/2018 Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Krông Pa