CÔNG KHAI KẾ HOẠCH
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
 
STT Nội dung Tải về
1 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Khối Đảng KH
2 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Lâm nghiệp KH
3 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Đảng ủy Phú Cần KH
4 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Trường THPT Chu Văn An KH
5 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Chi cục thuế KH
6 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Tòa Viện KH
7 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Kiểm lâm KH
8 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Kho Bạc KH
9 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Trường THPT Nguyễn Du KH
10 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ BQL Rừng phòng hộ Nam Sông Ba KH
11 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Trường THPT Đinh Tiên Hoàng KH
12 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT KH
13 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Khối Xã hội KH
14 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Giáo dục KH
15 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Trạm nước KH
16 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Tư pháp KH
17 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Trường Phổ thông dân tộc Nội trú KH
18 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Lao động TB&XH KH
19 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Khối Đoàn thể KH
20 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Đảng ủy Công an KH
21 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Đảng ủy Chư Drăng KH
22 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Đảng ủy Ia Mlah KH
23 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Đảng ủy Chư Rcăm KH
24 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Đảng ủy Ia Rsai KH
25 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Tài chính KH
26 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Đảng ủy Đất Bằng KH
27 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Văn phòng ủy ban huyện KH
28 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Đảng ủy Chư Gu KH
29 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Trung tâm DVNN KH
30 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Đảng ủy Ia Rsươm KH
31 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Ngân hàng Chính sách xã hội KH
32 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Đảng ủy Ia Dreh KH
33 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Trung tâm Y tế KH
34 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Trung tâm VHTTTT KH
35 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Nội vụ KH
36 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Đảng ủy Krông Năng KH
37 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Quân sự KH
38 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Đảng ủy Thị trấn Phú Túc KH
39 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Kinh tế Hạ tầng KH
40 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Chi Bộ Nông nghiệp KH
41 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Đảng ủy Uar KH
42 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Đảng ủy Chư Ngọc KH
43 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Đảng ủy Ia Rmok KH
44 Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 của Bí thư Đảng ủy Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục Thường xuyên KH