Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Góp ý dự thảo báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Krông Pa. 28/04/2021 28/05/2021