Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Về việc góp ý kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025) tỉnh Gia Lai. 24/08/2022 28/08/2022
Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Ia Mlah năm 2020 24/01/2022 27/01/2022
Góp ý dự thảo báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Krông Pa. 28/04/2021 28/05/2021