Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
717/BC-BCĐLNATTP 30/12/2021 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021 và kế hoạch công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022.  
666/BC-UBND 13/12/2021 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.
444/BC-UBND 20/09/2021 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng...
262/BC-UBND 09/07/2021 Kết quả triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021.
244/BC-UBND 29/06/2021 tình hình thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2021
235/BC-BCĐLNATTP 28/06/2021 công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng  đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021...
218/BC-BATGT 18/06/2021 công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...
214/BC-UBND 17/06/2021 công tác thi hành án luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2021
21/BC-UBND 16/06/2021 tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn quý II năm 2021 từ ngày 15/3/2020 đến ngày 15/6/2021
209/BC-UBND 15/06/2021 Kết quả  thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2021
188/BC-UBND 03/06/2021 tình hình hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
179/BC-UBND 31/05/2021 tình hình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
175/BC-UBND 26/05/2021 tình hình triển khai thực hiện chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2021 
105/BC-UBND 16/03/2021 Tình hình thực hiện công tác Quý I và chương trình công tác Quý II/2021