Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
546/BC-UBND 09/12/2022 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022
540/BC-UBND 07/12/2022 BÁO CÁO DỰ ƯỚC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023
412a/BC-UBND 03/10/2022 tóm tắt dự ước tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2022; chương...
415/BC-UBND 13/09/2022 công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2022 và phương hướng...
412/BC-UBND 12/09/2022 kết quả rà soát, đánh giá các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ chứa thủy lợi, thủy...
414/BC-UBND 12/09/2022 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 và 09 tháng đầu năm 2022 (số...
346/BC-UBND 13/07/2022 Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch 2196/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa...
306/BC-UBND 28/06/2022 Tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022.
304/BC-UBND 27/06/2022 Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022.
291/BC-UBND 20/06/2022 Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 06 tháng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022.
288/BC-UBND 17/06/2022 Sơ kết thực hiện Luật dân quân tự vệ giai đoạn 2020-2022.
270/BC-UBND 09/06/2022 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2022
250/BC-UBND 27/05/2022 Kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tại đề án 06/CP của Chính phủ
233/BC-UBND 13/05/2022 Tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
231/BC-UBND 12/05/2022 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng...
230/BC-UBND 12/05/2022 Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn huyện Krông Pa năm 2022
143/BC-UBND 17/03/2022 ​về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022
133/BC-UBND 11/03/2022 Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2021
108/BC-UBND 01/03/2022 Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện Krông Pa
76/BC-UBND 11/02/2022 Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
26/BC-BCĐLNATTP 18/01/2022 Công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện