Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1003/QĐ-UBND 14/12/2021 Về việc ban hành đề án chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pa
2149/UBND-NC 17/12/2020 Về việc báo cáo danh sách bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và danh sách cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật năm 2020
854/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định thuyên chuyển đối với ông Phạm quốc Bảo
764/QĐ-UBND 05/08/2019 Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Lương
40/KH-UBND 02/03/2019 về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
16/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Hoàng sơn Trung
17/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Phạm Hùng Mạnh
25/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Nay Ran
592/QĐ-UBND 04/09/2018 Các QĐ Điều động viên chức sự nghiệp giáo dục
560/QĐ-UBND 30/08/2018 Các QĐ Điều động và bổ nhiệm
69/KH-UBND 13/06/2018 Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Nghị định 158/2017/NĐ...