Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
850a/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức năm 2019
854a/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
203/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2019
542/QĐ-UBND 24/07/2018 Điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2018
541/QĐ-UBND 24/07/2018 Điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế viên chức năm 2018