Hướng dẫn một số biện pháp phát hiện, chăm sóc và xử lý bệnh viêm d...

Hướng dẫn một số biện pháp phát hiện, chăm sóc và xử lý bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

03/08/2021

Ngày 10/6/2021, Chi cục chăn nuôi thú ý thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 326/CCCNTY-QLDB hướng dẫn một số biện pháp phát hiện, chăm sóc và xử lý bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, cụ thể đặc...