Nội dung góp ý
Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 14/11/2022 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 16/01/2023 17/01/2023