GIA LAI: GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH CHO 2.117 ĐỐI TƯỢNG DÔI DƯ SAU SÁP N...

GIA LAI: GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH CHO 2.117 ĐỐI TƯỢNG DÔI DƯ SAU SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

07/10/2021

​(GLO)- Sáng 6-10, tại trụ sở HĐND tỉnh Gia Lai, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ và Sở Tài chính về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không...

Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2...

Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước...

13/08/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030, có hiệu lực từ ngày 15/7/2021

Tuổi trẻ Krông Pa xung kích, tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính

Tuổi trẻ Krông Pa xung kích, tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính

13/05/2021

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã khẳng định vai trò xung kích, phát huy sáng kiến trong lĩnh vực cải cách hành chính, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Một...

Gia Lai: Thúc đẩy cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử

Gia Lai: Thúc đẩy cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử

10/05/2021

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 505/UBND-NC về thúc đẩy cải cách hành thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Krongpa nỗ lực cải thiện chị số năng lực cạnh tranh

Krongpa nỗ lực cải thiện chị số năng lực cạnh tranh

28/08/2020

(GLO)- Trong lần đầu tiên tỉnh tiến hành khảo sát, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2019, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) có một số chỉ số liên quan tới đội ngũ cán bộ chưa được đánh giá cao. Do...