Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
607/BC-UBND 26/11/2021 Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021.
407/BC-UBND 15/12/2020 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xửu lý vi phảm hành chính năm 2020 huyện Krông Pa