Chiến thắng Ấp Bắc- ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng trong cuộc kh...

Chiến thắng Ấp Bắc- ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc

25/12/2022

Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01//2023), cách đây 60 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Cục miền Nam; lực lượng vũ trang giải phóng phối hợp chặt chẽ cùng nhân dân địa phương đánh bại cuộc...

Kết quả Kỳ thi thứ tư và câu hỏi Kỳ thi thứ năm Cuộc thi “Tìm hiểu ...

Kết quả Kỳ thi thứ tư và câu hỏi Kỳ thi thứ năm Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (10/12/1982-10/12/2022)

03/11/2022

      Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải Quân) tổ chức đã tạo...

Xã Uar chung sức, đồng lòng xây dựng Nông thôn mới

Xã Uar chung sức, đồng lòng xây dựng Nông thôn mới

19/10/2022

      Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới”, hệ thống chính trị xã Uar đã phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò chủ thể của người...

Kết quả Kỳ thi thứ ba và câu hỏi Kỳ thi thứ tư Cuộc thi  “Tìm hiểu ...

Kết quả Kỳ thi thứ ba và câu hỏi Kỳ thi thứ tư Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (10/12/1982-10/12/2022)

10/10/2022

      Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải Quân) tổ chức đã tạo...

Công bố kết quả Kỳ thi thứ hai và câu hỏi Kỳ thi thứ ba Cuộc thi  “...

Công bố kết quả Kỳ thi thứ hai và câu hỏi Kỳ thi thứ ba Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (10/12/1982...

28/09/2022

      Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải Quân) tổ chức đã tạo...