Nhiều điểm mới hướng tới nâng cao chế độ ưu đãi và mở rộng số người...

Nhiều điểm mới hướng tới nâng cao chế độ ưu đãi và mở rộng số người hưởng ưu đãi người có công với cách mạng

27/07/2021

Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021; Pháp lệnh gồm 7 chương và 58 điều, trong đó có bổ sung 10 điều mới và sửa đổi...

Default news teaser image

Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam

27/07/2021

Ngày 22/7/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký phê duyệt Quyết định số 1316/QĐ-TTg về Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam.

Default news teaser image

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ

27/04/2021

Tài liệu giới thiệu Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

Default news teaser image

Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ

06/05/2020

NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Default news teaser image

Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ

06/05/2020

NGHỊ ĐỊNHSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2013/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO QUẢN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TẠM GIỮ, TỊCH THU THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH