Kết quả Kỳ thi thứ nhất và câu hỏi Kỳ thi thứ hai Cuộc thi  “Tìm hi...

Kết quả Kỳ thi thứ nhất và câu hỏi Kỳ thi thứ hai Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (10/12/1982-10/12...

13/09/2022

      Ngày 29/8/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải Quân) phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm...

THÔNG BÁO:  Đáp án và kết quả Kỳ thi thứ ba Cuộc thi trắc nghiệm tr...

THÔNG BÁO: Đáp án và kết quả Kỳ thi thứ ba Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026”

11/07/2022

Kỳ thi thứ Ba bắt đầu từ 10h ngày 13/6/2022 đến 17h00’ ngày 27/6/2022, đã có 2.530 bài dự thi và 2.319 lượt người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. BAN TỔ CHỨC XIN CÔNG BỐ ĐÁP ÁN VÀ KẾT QUẢ CỦA KỲ THỨ BA...

THÔNG BÁO:  Đáp án và kết quả Kỳ thi thứ ba Cuộc thi trắc nghiệm tr...

THÔNG BÁO: Đáp án và kết quả Kỳ thi thứ ba Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026”

11/07/2022

Kỳ thi thứ Ba bắt đầu từ 10h ngày 13/6/2022 đến 17h00’ ngày 27/6/2022, đã có 2.530 bài dự thi và 2.319 lượt người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. BAN TỔ CHỨC XIN CÔNG BỐ ĐÁP ÁN VÀ KẾT QUẢ CỦA KỲ THỨ BA...

Lịch sử ra đời và ý nghĩa Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7...

Lịch sử ra đời và ý nghĩa Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

11/07/2022

      Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần...

Công bố kết quả Kỳ thi thứ Hai và câu hỏi Kỳ thi thứ Ba Cuộc thi “T...

Công bố kết quả Kỳ thi thứ Hai và câu hỏi Kỳ thi thứ Ba Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham...

15/06/2022

      Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo...