Thông báo đáp án và kết quả Kỳ thi thứ Nhất Cuộc thi trắc nghiệm tr...

Thông báo đáp án và kết quả Kỳ thi thứ Nhất Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026”

20/05/2022

      Kỳ thi thứ nhất bắt đầu từ ngày 04/5/2022 đến 17h00’ ngày 18/5/2022, đã có 1.661 bài dự thi và 1.185 lượt người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Ban Tổ chức xin công bố Đáp án và...

Công bố kết quả Kỳ thi thứ Chín Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm...

Công bố kết quả Kỳ thi thứ Chín Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

18/05/2022

      Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học...

Công bố kết quả Kỳ thi thứ Tám và câu hỏi Kỳ thi thứ Chín Cuộc thi ...

Công bố kết quả Kỳ thi thứ Tám và câu hỏi Kỳ thi thứ Chín Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

10/05/2022

      Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học...

Công bố kết quả Kỳ thi thứ Bảy và câu hỏi Kỳ thi thứ Tám Cuộc thi t...

Công bố kết quả Kỳ thi thứ Bảy và câu hỏi Kỳ thi thứ Tám Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

04/05/2022

      Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học...

Công bố kết quả Kỳ thi thứ Sáu và câu hỏi Kỳ thi thứ Bảy Cuộc thi t...

Công bố kết quả Kỳ thi thứ Sáu và câu hỏi Kỳ thi thứ Bảy Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

27/04/2022

      Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học...