112 năm- Cuộc hành trình lịch sử vì nước, vì dân

112 năm- Cuộc hành trình lịch sử vì nước, vì dân

05/06/2023

Những ngày này dọc các tuyến đường nội thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa đâu đâu cũng treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ các loại tuyên truyền kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Theo dòng lịch sử, ngày 5/6/1911, người thanh...

Chiến thắng Ấp Bắc- ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng trong cuộc kh...

Chiến thắng Ấp Bắc- ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc

25/12/2022

Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01//2023), cách đây 60 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Cục miền Nam; lực lượng vũ trang giải phóng phối hợp chặt chẽ cùng nhân dân địa phương đánh bại cuộc...

Kết quả Kỳ thi thứ tư và câu hỏi Kỳ thi thứ năm Cuộc thi “Tìm hiểu ...

Kết quả Kỳ thi thứ tư và câu hỏi Kỳ thi thứ năm Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (10/12/1982-10/12/2022)

03/11/2022

      Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải Quân) tổ chức đã tạo...

Kết quả Kỳ thi thứ ba và câu hỏi Kỳ thi thứ tư Cuộc thi  “Tìm hiểu ...

Kết quả Kỳ thi thứ ba và câu hỏi Kỳ thi thứ tư Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (10/12/1982-10/12/2022)

10/10/2022

      Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải Quân) tổ chức đã tạo...

Kết quả Kỳ thi thứ nhất và câu hỏi Kỳ thi thứ hai Cuộc thi  “Tìm hi...

Kết quả Kỳ thi thứ nhất và câu hỏi Kỳ thi thứ hai Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” (10/12/1982-10/12...

13/09/2022

      Ngày 29/8/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải Quân) phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm...