Thông báo về nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động của các đơn vị do...

Thông báo về nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động của các đơn vị doanh nghiệp tháng 9 năm 2022

29/09/2022

      Trên cơ sở kết quả phiên giao dịch việc làm định kỳ tháng 9 năm 2022 do Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Gia Lai cung cấp.

Thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan

Thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan

17/08/2022

     Thực hiện công văn số 1502/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Gia Lai về việc thông báo kế hoạch tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực...

Thông báo nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động  của các đơn vị doan...

Thông báo nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động của các đơn vị doanh nghiệp tháng 8 năm 2022

15/08/2022

      Trên cơ sở kết quả phiên giao dịch việc làm định kỳ tháng 8 năm 2022 do Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Gia Lai cung cấp.

Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản đợt 2 ...

Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản đợt 2 – Khóa 2 năm 2022

01/08/2022

      Thực hiện Công văn số 1386/SLĐTBXH-CSLĐ, ngày 26/7/2022 của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Gia Lai về việc thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản đợt 2 – Khóa 2 năm 2022. Để người lao...

Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bả...

Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 02/2022

16/06/2022

      Thực hiện Công văn số 1013/SLĐTBXH-CSLĐ, ngày 09/6/2022 của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Gia Lai về việc thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 02/2022. Để người lao động trên...