CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động của các đơn vị doanh nghiệp tháng 5 năm 2021
Trên cơ sở kết quả phiên giao dịch việc làm định kỳ tháng 5 năm 2021 do Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Gia Lai cung cấp. 


Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản: