THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Krông Pa
 Địa chỉ: Thị trấn Phú Túc,  huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
  Điện thoại: 023693 853 410
 Fax: 02693 853 410
 Email: ubndkrongpa@gialai.gov.vn
 Website: krongpa.gialai.gov.vn
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Pa
 Địa chỉ: 45 Trần Hưng Đạo, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
  Điện thoại: 02693 207 289
 Fax: ...................................................
 Email: vhtt.krongpa@gialai.gov.vn
 
Quý vị có thể gọi điện hoặc gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.