Xã Uar tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2...

Xã Uar tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023.

18/08/2023

Sáng ngày 17/8, UBND xã Uar tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND; đại diện các đoàn thể  và các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào...

Hội đồng nhân dân xã Ia Mlah tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau K...

Hội đồng nhân dân xã Ia Mlah tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười một, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

05/08/2023

Sáng ngày 04 tháng 8 năm 2023 tại hội trường UBND xã Ia Mlah, Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Ia Mlah phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp lần thứ...

Hội đồng nhân dân xã Ia Rsai tổ chức Kỳ họp thứ Tám – HĐND xã khóa ...

Hội đồng nhân dân xã Ia Rsai tổ chức Kỳ họp thứ Tám – HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

25/07/2023

Ngày 24/7/2023, Hội đồng nhân dân xã Ia Rsai khai mạc Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; tham dự Kỳ họp có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, trưởng các ngành, đoàn thể xã cùng 21/22 đại biểu HĐND xã, tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại...

HĐND thị trấn Phú Túc tổ chức kỳ họp thứ tám, nhiềm kỳ 2021-2026

HĐND thị trấn Phú Túc tổ chức kỳ họp thứ tám, nhiềm kỳ 2021-2026

13/07/2023

Sáng ngày 07/7, HĐND thị trấn Phú Túc tổ chức kỳ họp thứ Tám, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đồng nhân dân xã Ia Mlah tổ chức kỳ họp lần thứ Bảy, HĐND xã kh...

Hội đồng nhân dân xã Ia Mlah tổ chức kỳ họp lần thứ Bảy, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

13/07/2023

Ngày 07/7/2023, HĐND xã Ia Mlah tổ chức kỳ họp thứ Bảy khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 06 tháng đầu năm 2023, thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 06...