Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Uar khen thưởng đột xuất cho tập thể, c...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Uar khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

24/02/2023

Sáng ngày 24/02/2023, Ủy ban nhân dân xã Uar đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống tội phạm.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Ia Rsươm nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Ia Rsươm nhiệm kỳ 2023-2028

23/02/2023

Sáng ngày 22/02, tại Hội trường UBND xã Ia Rsươm, Hội Nông dân xã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Nhung, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện; đồng chí...

Đảng bộ xã Ia Rsiơm tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022

Đảng bộ xã Ia Rsiơm tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022

29/12/2022

Sáng ngày 27/12, Đảng bộ xã Ia Rsiơm tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hội đồng nhân dân xã Ia Mlah tổ chức Kỳ họp lần thứ Sáu, HĐND xã kh...

Hội đồng nhân dân xã Ia Mlah tổ chức Kỳ họp lần thứ Sáu, HĐND xã khóa XII

28/12/2022

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Luật các hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm...

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XII, n...

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình làm việc năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, sáng ngày 22/12/2022...

25/12/2022

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình làm việc năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, sáng ngày 22/12/2022 tại hội trưởng Ủy ban nhân dân xã Ia Mlah, Đảng ủy xã tổ chức hội...