Huyện Krông Pa sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/1...

Huyện Krông Pa sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị

07/07/2021

Nhận thấy tầm quan trọng của thể dục, thể thao đối với sức khỏe của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, sau khi Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, huyện Krông Pa đã tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến cán...

Huyện Krông Pa tăng cường các biện pháp phòng chống sự xâm nhập của...

Huyện Krông Pa tăng cường các biện pháp phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

31/05/2021

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) “về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, huyện Krông Pa đã tập trung thực hiện nhiều biện...

Huyện Krông Pa tổ chức Đại hội điểm thể dục thể thao cấp xã.

Huyện Krông Pa tổ chức Đại hội điểm thể dục thể thao cấp xã.

20/04/2021

Sáng ngày 18/4/2021, xã Uar tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ V. Đây là đơn vị được UBND huyện Krông Pa lựa chọn đại hội điểm cấp cơ sở nhằm hướng tới Đại hội thể dục thể thao các cấp huyện lần thứ IX năm 2021.

Những phát hiện mới về di sản văn hóa ở Krông Pa.

Những phát hiện mới về di sản văn hóa ở Krông Pa.

05/04/2021

Được sự đồng ý và hỗ trợ của lãnh đạo huyện Krông Pa, từ ngày 03/4 và 04/4/2021, đoàn công tác của TS. La Thế Phúc (cán bộ nghiên cứu của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Địa chất Việt Nam) cùng một...

Default news teaser image

Chiêng làm bằng vỏ… thùng phuy

08/07/2020

    (GLO)- Tôi ở Tây Nguyên đủ lâu để hiểu được phần nào vai trò, vị trí và giá trị của cồng chiêng trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi đã hàng trăm lần tận tay cầm nắm và thưởng thức âm thanh của các loại...