GIỚI THIỆU CHUNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Krông Pa
 Địa chỉ: Thị trấn Phú Túc,  huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
  Điện thoại: 023693 853 410
 Fax: 02693 853 410
 Email: ubndkrongpa@gialai.gov.vn
 Website: krongpa.gialai.gov.vn

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Pa
 Địa chỉ: 45 Trần Hưng Đạo, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
  Điện thoại: 02693 853 282
 Fax: 02693 853 282
 Email: vhtt.krongpa@gialai.gov.vn