CHUYÊN MỤC


gt-(2).jpg

 

1. Thông tin liên hệ:

           UBND huyện Krông Pa
    Địa chỉ: Thị trấn Phú Túc - Huyện Krông Pa -  tỉnh Gia Lai
    Điện thoại: 059.3853410
           Fax: 059.3853410
               Email: ubndkrongpa@gialai.gov.vn
    Website: krongpa.gialai.gov.vn 
 
images1089738_1krongpa.jpg