CHUYÊN MỤC

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
112-CV/BTGHU 18/05/2022 Tuyên truyền Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022
107-CV/BTGHU 06/05/2022 Về việc gửi tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường
73-HD/BTGHU 11/05/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022)
327/QĐ-UBND 07/05/2022 Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai 
143/BC-UBND 17/03/2022 về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022
110/KL-UBND 15/11/2021 Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách đóng BHXH, BHYT, BHTN; kinh phí dịch vụ môi trường rừng và việc thu tiền cho thuê đất công tại UBND xã Ia Mlah 
09/KH-UBND 15/01/2018 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2018
03/KH-UBND 10/01/2019 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2019
11/KH-UBND 15/01/2020 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2020 
13/KH-UBND 25/01/2021 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2021 
99/KL-UBND 22/09/2020 Kết luận thanh tra thu chi tài chính, quản lý, mua sắm tài sản công và áp dụng các khỏan thu tạii Trạm nước Sinh hoạt huyện 
126/KL-UBND 22/10/2019 Kết luận Thanh tra việc đầu tư, xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn tại UBND 14 xã, thị trấn 
26/BC-BCĐLNATTP 18/01/2022 Công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện
717/BC-BCĐLNATTP 30/12/2021 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021 và kế hoạch công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022.
 
666/BC-UBND 13/12/2021 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.
1002/QĐ-UBND 14/12/2021 Về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định
1003/QĐ-UBND 14/12/2021 Về việc ban hành đề án chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pa
607/BC-UBND 26/11/2021 Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021.
30/QĐ-UBND 02/03/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng mới các tuyến đường quy hoạch và hệ thống thoát nước, bó vỉa đan rãnh các tuyến đường nội thị (gồm đường: Kpă Klơng, Anh Hùng Núp, Ngô Gia Tự, Bế Văn Đàn, Kpă Tít, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Thống Nhất...). giai đoạn 1 đầu tư hệ thống thoát nước, vỉa hè hoàn chỉnh đường kpă tít, đường thống nhất - các gói thầu tư vấn thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.
26/QĐ-UBND 01/03/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký thống kê; lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu chưa có bản đồ địa chính tại xã Ia Rsươm, Đất Bằng, Ia Rmok, Chư Drăng, Krông Năng - gói thầu tư vấn lập phương án thiết kế kỹ thuật dự toán công trình.
25/QĐ-UBND 26/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường mầm non bán trú thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa. hạng mục: nhà học 10 phòng và các hạng mục - các gói thầu tư vấn khảo sát địa hình, địa chất xây dựng công trình; tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình. tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
24/QĐ-UBND 26/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Chính trị huyện Krông Pa. hạng mục: cải tạo, sửa chữa nhà học, hiệu bộ, giảng đường và các hạng mục phụ - các gói thầu tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình. tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
14/QĐ-UBND 08/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu lâm viên (khu vực phi trường cũ), thị trấn phú túc - gói thầu: tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu lâm viên.
13/QĐ-UBND 05/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đầu tư hệ thống thoát nước, bó vỉa, vỉa hè đường hai bà trưng (đoạn từ trần phú đến nay der), thị trấn phú túc - các gói thầu tư ván khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
12/QĐ-UBND 05/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đường vào thao trường huấn luyện của huyện - các gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
11/QĐ-UBND 05/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đường giao thông đoạn từ cầu buôn luk đến Quốc lộ 25 - các gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
07/QĐ-UBND 05/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: đầu tư, lắp đặt, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường Trần Phú - cách mạng (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến Quang Trung); đường Bế Văn Đàn; đường Ngô Gia Tự, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa
72/QĐ-UBND 05/04/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: trường tiểu học xã chư gu. hạng mục: làm mới nhà vòm (khung sắt, mái lợp tol) + nhà để xe giáo viên và học sinh - gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.
924/QĐ-UBND 18/11/2021 Về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định
166/KH-UBND 18/11/2021 Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện
444/BC-UBND 20/09/2021 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.
544/QĐ-UBND 21/06/2021 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nƣớc tỉnh Gia Lai
741/QĐ-UBND 27/09/2019 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN (PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI)
187/QĐ-SKHĐT 15/11/2019 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH)
88/QĐ-SXD 26/09/2019 Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
113/QĐ-STP 26/09/2019 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (PHÒNG TƯ PHÁP)
97/QĐ-BDT 18/02/2020 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC TTHC TRONG LĨNH VỰC DÂN TỘC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
230/QĐ-SVHTTDL 10/08/2020 Quyết định Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
407/BC-UBND 15/12/2020 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xửu lý vi phảm hành chính năm 2020 huyện Krông Pa
2149/UBND-NC 17/12/2020 Về việc báo cáo danh sách bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và danh sách cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật năm 2020
286/QĐ-UBND 27/05/2020 Quyết định về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, lãng phí năm 2020 của huyện Krông Pa.
60/QĐ-UBND 18/02/2020 Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của UBND huyện Krông Pa
97/KL-UBND 21/09/2020 Kết luận thanh tra hành chính trường Mẫu giáo xã Chư Rcăm, namw 2019-2020 
99/KL-UBND 22/09/2020 Kết luận thanh tra thu chi tài chính, quản lý mua sắm tài sản công và áp dụng các khoản thu tại Trạm nước sinh hoạt huyện
64/KL-UBND 06/05/2020 Kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng và cấp GCNQSđất cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
19/KL-UBND 06/03/2020 Kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bảo hiểm xã hội huyện Krông Pa và Trung tâm y tế huyện Krông Pa
37/KL-UBND 07/04/2020 Kết luận thanh tra bổ sung một phần Kết luận s 19/KL-UBND ngày 06/3/2020 v thanh tra việc s dng qu bo him y tế, mua sm trang thiết b y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuc chữa bnh tại Bảo him xã hi huyn Krông Pa và Trung tâm y tế huyn Krông Pa
344/BC-UBND 28/10/2020 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 
372/BC-UBND 25/11/2020 Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2020
92/BC-UBND 01/04/2020 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/20219 của Thủ tướng Chính phủ v việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
390/QĐ-UBND 22/11/2019 Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020
975/QĐ-UBND 24/08/2020 Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
683/QĐ-UBND 29/07/2020 Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 03 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp; 14 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 06 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
684/QĐ-UBND 29/07/2020 C​ông bố Danh mục gồm 06 TTHC hành chính được sửa đổi, bổ sung và 05 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
607/QĐ-UBND 08/07/2020 Quyết định công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp​
50/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020.
47/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022
49/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết Về việc quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2020.
112/QĐ-UBND 04/03/2021

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Krông Pa

1170/BC-SNV 19/07/2021 Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020) và các giải pháp để cải thiện trong thời gian tới 
544/QĐ-UBND 21/06/2021
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nước tỉnh Gia Lai
548/QĐ-UBND 24/06/2021 ​C​ông bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
 
559/QĐ-UBND 30/06/2021 ​Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.​
 
558/QĐ-UBND 30/06/2021 ​C​ông bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố
 
547/QĐ-UBND 24/06/2021 ​Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện​
 
111/BC-UBND 19/03/2021

công tác kiểm soát thủ tục hành chính triển khai cơ ché một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2021 trên địa bàn huyện Krông Pa

 
21/BC-UBND 16/06/2021 tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn quý II năm 2021 từ ngày 15/3/2020 đến ngày 15/6/2021
219/BC-UBND 18/06/2021 công tác kiểm soát thủ tục hành chinh, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2021 trên địa bàn huyện Krông Pa.
175/BC-UBND 26/05/2021 tình hình triển khai thực hiện chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2021
 
179/BC-UBND 31/05/2021 tình hình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
188/BC-UBND 03/06/2021 tình hình hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
204/BC-UBND 11/06/2021 về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 6 tháng đầu năm 2021
210/BC-UBND 15/06/2021 kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
214/BC-UBND 17/06/2021 công tác thi hành án luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2021
218/BC-BATGT 18/06/2021 công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
235/BC-BCĐLNATTP 28/06/2021 công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng  đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
 
238/BC-UBND 29/06/2021 tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
244/BC-UBND 29/06/2021 tình hình thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2021
209/BC-UBND 15/06/2021 Kết quả  thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2021
105/BC-UBND 16/03/2021 Tình hình thực hiện công tác Quý I và chương trình công tác Quý II/2021
262/BC-UBND 09/07/2021 Kết quả triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021.
521/QĐ-UBND 01/12/2020 Về việc thành lập Đoàn đánh giá áp dụng hệ thống quản lý chất lựong theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020
888/UBND-KT 29/10/2020 Về việc hướng dẫn chuyển đổi hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO.  
535/QĐ-UBND 09/12/2020 Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
41/KH-UBND 27/03/2020 Về việc tổng kết chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.
144/KH-UBND 30/12/2020 Về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021
50/KH-UBND 06/04/2021 Về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021.
91/KH-UBND 17/07/2020 Khắc phục tồn tại hạn chế của công tác cải cách hành chỉnh trong thời gian qua nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.
03/NQ-UBBC 31/05/2021 Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
02/NQ-UBBC 26/04/2021 Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử tại 14 đơn vị bầu cử đã ấn định.
07/TB-UBBC 14/04/2021
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn cho các thành viên của Ban bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 10, huyện Krông Pa
06/TB-UBBC 12/04/2021 Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung phụ trách địa bàn đối với Ủy viên Ủy ban bầu cử Đại biểu  HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
01/TB-UBBC 02/02/2021 Về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 phụ trách địa bàn.
03/QĐ-UBBC 02/02/2021 Về việc thành lập Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
02/QĐ-UBBC 02/02/2021 V việc thành lập Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
01/QĐ-UBBC 02/02/2021 Quyết định thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thuộc huyện Krông Pa, nhiệm kỳ 2021-2026.
01/KH-UBBC 01/03/2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Krông Pa 
01/NQ-UBBC 26/02/2021 Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND huyện Krông Pa khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
26/QĐ-UBND 21/01/2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
94/CV-KTTL 10/03/2021 Hỗ trợ công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường - Dự án CAIM
1187/NQ-UBTVQH14 11/01/2021
Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
41/NQ-HĐBCQG 18/01/2021 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
1186/2021/UBTVQH14 10/01/2021
Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử.
09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN 15/01/2021
Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 .
758/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định phê duyệt kế hoạch giao rừng năm 2021 trên địa bàn huyện Krông Pa
40/KH-UBND 02/03/2019 về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
41/BC-UBND 25/02/2020 Báo cáo về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019
02/QĐ-UBND 25/01/2019 về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Krông Pa 2;
05/TB-UBND 15/01/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Krông Pa 2;
19/QĐ-UBND 10/07/2018 Quyết định về việc thu hồi đất để mở rộng bãi rác thải của huyện
49/QĐ-UBND 21/01/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
262/TB-TNMT 06/12/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
538/QĐ-UBND 06/12/2019 Quyết định về việc phê duyệt phương án và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
894/QĐ-UBND 24/11/2017 Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất (trả tiền một lần) tại một số vị trí trên địa bàn huyện Krông Pa
889a/QĐ-UBND 18/11/2017 Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại 06 lô đất trên địa bàn huyện Krông Pa
854/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định thuyên chuyển đối với ông Phạm quốc Bảo
764/QĐ-UBND 05/08/2019 Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Lương
25/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Nay Ran
17/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Phạm Hùng Mạnh
16/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Hoàng sơn Trung
58/TB-UBND 04/05/2019 thông báo quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.
766/QĐ-UBND 07/08/2019 Quyết định việc phê duyệt Quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.
243/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch các chức danh lãnh đạo phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.
854a/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
850a/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức năm 2019