CHUYÊN MỤC

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
154/QĐ-UBND 13/04/2023 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
103-CV/BTGHU 14/02/2023 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương văn hóa Việt Nam" (1943-2023)
102-CV/BTGHU 13/02/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923-01/3/2023)
181-CV/BTGHU 14/02/2023 Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp bất thường lần 2, Quốc hội khóa XV
01/TB-UBND 03/01/2023 Công bố công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2035.
28/STTTT-TTBCXB 06/01/2023 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở
02/CV-BCĐ 13/01/2023

Tài liệu hướng dẫn và các hình ảnh tuyên truyền về các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú

07/KH-UBND 12/01/2022 Kế hoạch Lập hồ sơ khoa học di tích cấp tỉnh “Địa điểm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Cheo Reo” (tiền thân huyện H2 và Krông Pa ngày nay); địa chỉ: buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa
540/BC-UBND 07/12/2022 BÁO CÁO DỰ ƯỚC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023
546/BC-UBND 09/12/2022 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022
412/BC-UBND 12/09/2022 kết quả rà soát, đánh giá các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn huyện krông pa. a. tóm tắt dự ước tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2022; chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2022 và công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện 09 tháng đầu năm 2022. 
415/BC-UBND 13/09/2022 công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022
414/BC-UBND 12/09/2022 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 và 09 tháng đầu năm 2022 (số liệu tổng hợp từ ngày 01/01/2021 đến ngày 25/9/2022)
412a/BC-UBND 03/10/2022 tóm tắt dự ước tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2022; chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2022 và công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện 09 tháng đầu năm 2022.
195/TB-VP 11/10/2022 THÔNG BÁO Kết quả chỉ định thầu Gói thầu: triển khai phần mềm giao việc; thuộc Dự án: triển khai phần mềm giao việc cho các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
567/QĐ-UBND 13/09/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
76/BC-UBND 11/02/2022 Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
108/BC-UBND 01/03/2022 Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện Krông Pa
133/BC-UBND 11/03/2022 Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2021
230/BC-UBND 12/05/2022 Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn huyện Krông Pa năm 2022
231/BC-UBND 12/05/2022 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
233/BC-UBND 13/05/2022 Tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
250/BC-UBND 27/05/2022 Kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tại đề án 06/CP của Chính phủ
270/BC-UBND 09/06/2022 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2022
288/BC-UBND 17/06/2022 Sơ kết thực hiện Luật dân quân tự vệ giai đoạn 2020-2022.
291/BC-UBND 20/06/2022 Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 06 tháng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022.
304/BC-UBND 27/06/2022 Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022.
306/BC-UBND 28/06/2022 Tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022.
317/BC-UBND 27/04/2017 Kết quả thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
346/BC-UBND 13/07/2022 Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch 2196/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Pa
78-HD/BTGHU 13/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022)
77-HD/BTGHU 13/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022)
76-HD/BTGHU 10/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền về "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"
75-HD/BTGHU 10/06/2022 Hướng dân tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia năm 2022"
112-CV/BTGHU 18/05/2022 Tuyên truyền Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022
107-CV/BTGHU 06/05/2022 Về việc gửi tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường
73-HD/BTGHU 11/05/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022)
327/QĐ-UBND 07/05/2022 Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai 
143/BC-UBND 17/03/2022 về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022
110/KL-UBND 15/11/2021 Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách đóng BHXH, BHYT, BHTN; kinh phí dịch vụ môi trường rừng và việc thu tiền cho thuê đất công tại UBND xã Ia Mlah 
09/KH-UBND 15/01/2018 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2018
03/KH-UBND 10/01/2019 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2019
11/KH-UBND 15/01/2020 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2020 
13/KH-UBND 25/01/2021 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2021 
99/KL-UBND 22/09/2020 Kết luận thanh tra thu chi tài chính, quản lý, mua sắm tài sản công và áp dụng các khỏan thu tạii Trạm nước Sinh hoạt huyện 
126/KL-UBND 22/10/2019 Kết luận Thanh tra việc đầu tư, xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn tại UBND 14 xã, thị trấn 
26/BC-BCĐLNATTP 18/01/2022 Công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện
717/BC-BCĐLNATTP 30/12/2021 Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021 và kế hoạch công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022.
 
666/BC-UBND 13/12/2021 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.
1002/QĐ-UBND 14/12/2021 Về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định
1003/QĐ-UBND 14/12/2021 Về việc ban hành đề án chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pa
607/BC-UBND 26/11/2021 Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021.
30/QĐ-UBND 02/03/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng mới các tuyến đường quy hoạch và hệ thống thoát nước, bó vỉa đan rãnh các tuyến đường nội thị (gồm đường: Kpă Klơng, Anh Hùng Núp, Ngô Gia Tự, Bế Văn Đàn, Kpă Tít, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Thống Nhất...). giai đoạn 1 đầu tư hệ thống thoát nước, vỉa hè hoàn chỉnh đường kpă tít, đường thống nhất - các gói thầu tư vấn thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.
26/QĐ-UBND 01/03/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký thống kê; lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu chưa có bản đồ địa chính tại xã Ia Rsươm, Đất Bằng, Ia Rmok, Chư Drăng, Krông Năng - gói thầu tư vấn lập phương án thiết kế kỹ thuật dự toán công trình.
25/QĐ-UBND 26/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường mầm non bán trú thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa. hạng mục: nhà học 10 phòng và các hạng mục - các gói thầu tư vấn khảo sát địa hình, địa chất xây dựng công trình; tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình. tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
24/QĐ-UBND 26/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Chính trị huyện Krông Pa. hạng mục: cải tạo, sửa chữa nhà học, hiệu bộ, giảng đường và các hạng mục phụ - các gói thầu tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình. tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
14/QĐ-UBND 08/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu lâm viên (khu vực phi trường cũ), thị trấn phú túc - gói thầu: tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu lâm viên.
13/QĐ-UBND 05/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đầu tư hệ thống thoát nước, bó vỉa, vỉa hè đường hai bà trưng (đoạn từ trần phú đến nay der), thị trấn phú túc - các gói thầu tư ván khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
12/QĐ-UBND 05/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đường vào thao trường huấn luyện của huyện - các gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
11/QĐ-UBND 05/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đường giao thông đoạn từ cầu buôn luk đến Quốc lộ 25 - các gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
07/QĐ-UBND 05/02/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: đầu tư, lắp đặt, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường Trần Phú - cách mạng (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến Quang Trung); đường Bế Văn Đàn; đường Ngô Gia Tự, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa
72/QĐ-UBND 05/04/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: trường tiểu học xã chư gu. hạng mục: làm mới nhà vòm (khung sắt, mái lợp tol) + nhà để xe giáo viên và học sinh - gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.
924/QĐ-UBND 18/11/2021 Về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định
166/KH-UBND 18/11/2021 Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện
444/BC-UBND 20/09/2021 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.
544/QĐ-UBND 21/06/2021 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nƣớc tỉnh Gia Lai
741/QĐ-UBND 27/09/2019 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN (PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI)
187/QĐ-SKHĐT 15/11/2019 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH)
88/QĐ-SXD 26/09/2019 Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
113/QĐ-STP 26/09/2019 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (PHÒNG TƯ PHÁP)
97/QĐ-BDT 18/02/2020 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC TTHC TRONG LĨNH VỰC DÂN TỘC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
230/QĐ-SVHTTDL 10/08/2020 Quyết định Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
407/BC-UBND 15/12/2020 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xửu lý vi phảm hành chính năm 2020 huyện Krông Pa
2149/UBND-NC 17/12/2020 Về việc báo cáo danh sách bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và danh sách cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật năm 2020
286/QĐ-UBND 27/05/2020 Quyết định về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, lãng phí năm 2020 của huyện Krông Pa.
60/QĐ-UBND 18/02/2020 Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của UBND huyện Krông Pa
97/KL-UBND 21/09/2020 Kết luận thanh tra hành chính trường Mẫu giáo xã Chư Rcăm, namw 2019-2020 
99/KL-UBND 22/09/2020 Kết luận thanh tra thu chi tài chính, quản lý mua sắm tài sản công và áp dụng các khoản thu tại Trạm nước sinh hoạt huyện
64/KL-UBND 06/05/2020 Kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng và cấp GCNQSđất cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
19/KL-UBND 06/03/2020 Kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bảo hiểm xã hội huyện Krông Pa và Trung tâm y tế huyện Krông Pa
37/KL-UBND 07/04/2020 Kết luận thanh tra bổ sung một phần Kết luận s 19/KL-UBND ngày 06/3/2020 v thanh tra việc s dng qu bo him y tế, mua sm trang thiết b y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuc chữa bnh tại Bảo him xã hi huyn Krông Pa và Trung tâm y tế huyn Krông Pa
344/BC-UBND 28/10/2020 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 
372/BC-UBND 25/11/2020 Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2020
92/BC-UBND 01/04/2020 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/20219 của Thủ tướng Chính phủ v việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
390/QĐ-UBND 22/11/2019 Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020
975/QĐ-UBND 24/08/2020 Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
683/QĐ-UBND 29/07/2020 Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 03 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp; 14 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 06 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
684/QĐ-UBND 29/07/2020 C​ông bố Danh mục gồm 06 TTHC hành chính được sửa đổi, bổ sung và 05 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
607/QĐ-UBND 08/07/2020 Quyết định công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp​
50/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020.
47/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022
49/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết Về việc quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2020.
112/QĐ-UBND 04/03/2021

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Krông Pa

1170/BC-SNV 19/07/2021 Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020) và các giải pháp để cải thiện trong thời gian tới 
544/QĐ-UBND 21/06/2021
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nước tỉnh Gia Lai
548/QĐ-UBND 24/06/2021 ​C​ông bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
 
559/QĐ-UBND 30/06/2021 ​Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.​
 
558/QĐ-UBND 30/06/2021 ​C​ông bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố
 
547/QĐ-UBND 24/06/2021 ​Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện​
 
111/BC-UBND 19/03/2021

công tác kiểm soát thủ tục hành chính triển khai cơ ché một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2021 trên địa bàn huyện Krông Pa

 
21/BC-UBND 16/06/2021 tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn quý II năm 2021 từ ngày 15/3/2020 đến ngày 15/6/2021
219/BC-UBND 18/06/2021 công tác kiểm soát thủ tục hành chinh, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2021 trên địa bàn huyện Krông Pa.
175/BC-UBND 26/05/2021 tình hình triển khai thực hiện chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2021
 
179/BC-UBND 31/05/2021 tình hình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
188/BC-UBND 03/06/2021 tình hình hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
204/BC-UBND 11/06/2021 về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 6 tháng đầu năm 2021
210/BC-UBND 15/06/2021 kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
214/BC-UBND 17/06/2021 công tác thi hành án luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2021
218/BC-BATGT 18/06/2021 công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
235/BC-BCĐLNATTP 28/06/2021 công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng  đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
 
238/BC-UBND 29/06/2021 tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
244/BC-UBND 29/06/2021 tình hình thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2021
209/BC-UBND 15/06/2021 Kết quả  thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2021
105/BC-UBND 16/03/2021 Tình hình thực hiện công tác Quý I và chương trình công tác Quý II/2021
262/BC-UBND 09/07/2021 Kết quả triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021.
521/QĐ-UBND 01/12/2020 Về việc thành lập Đoàn đánh giá áp dụng hệ thống quản lý chất lựong theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020
888/UBND-KT 29/10/2020 Về việc hướng dẫn chuyển đổi hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO.  
535/QĐ-UBND 09/12/2020 Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
41/KH-UBND 27/03/2020 Về việc tổng kết chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.
144/KH-UBND 30/12/2020 Về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021
50/KH-UBND 06/04/2021 Về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021.
91/KH-UBND 17/07/2020 Khắc phục tồn tại hạn chế của công tác cải cách hành chỉnh trong thời gian qua nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.
03/NQ-UBBC 31/05/2021 Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
02/NQ-UBBC 26/04/2021 Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử tại 14 đơn vị bầu cử đã ấn định.
07/TB-UBBC 14/04/2021
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn cho các thành viên của Ban bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 10, huyện Krông Pa
06/TB-UBBC 12/04/2021 Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung phụ trách địa bàn đối với Ủy viên Ủy ban bầu cử Đại biểu  HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
01/TB-UBBC 02/02/2021 Về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 phụ trách địa bàn.
03/QĐ-UBBC 02/02/2021 Về việc thành lập Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
02/QĐ-UBBC 02/02/2021 V việc thành lập Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
01/QĐ-UBBC 02/02/2021 Quyết định thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thuộc huyện Krông Pa, nhiệm kỳ 2021-2026.
01/KH-UBBC 01/03/2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Krông Pa 
01/NQ-UBBC 26/02/2021 Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND huyện Krông Pa khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
26/QĐ-UBND 21/01/2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
94/CV-KTTL 10/03/2021 Hỗ trợ công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường - Dự án CAIM
1187/NQ-UBTVQH14 11/01/2021
Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
41/NQ-HĐBCQG 18/01/2021 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
1186/2021/UBTVQH14 10/01/2021
Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử.
09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN 15/01/2021
Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 .
758/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định phê duyệt kế hoạch giao rừng năm 2021 trên địa bàn huyện Krông Pa
40/KH-UBND 02/03/2019 về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
41/BC-UBND 25/02/2020 Báo cáo về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019
02/QĐ-UBND 25/01/2019 về việc thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Krông Pa 2;
05/TB-UBND 15/01/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Krông Pa 2;
19/QĐ-UBND 10/07/2018 Quyết định về việc thu hồi đất để mở rộng bãi rác thải của huyện
49/QĐ-UBND 21/01/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
262/TB-TNMT 06/12/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
538/QĐ-UBND 06/12/2019 Quyết định về việc phê duyệt phương án và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
894/QĐ-UBND 24/11/2017 Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất (trả tiền một lần) tại một số vị trí trên địa bàn huyện Krông Pa
889a/QĐ-UBND 18/11/2017 Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại 06 lô đất trên địa bàn huyện Krông Pa
854/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định thuyên chuyển đối với ông Phạm quốc Bảo
764/QĐ-UBND 05/08/2019 Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Lương
25/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Nay Ran
17/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Phạm Hùng Mạnh
16/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định điều động viên chức đối với ông Hoàng sơn Trung
58/TB-UBND 04/05/2019 thông báo quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.
766/QĐ-UBND 07/08/2019 Quyết định việc phê duyệt Quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.
243/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch các chức danh lãnh đạo phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.
854a/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
850a/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức năm 2019
203/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2019
390/QĐ-UBND 22/11/2019 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020.
406/BC-UBND 23/12/2019 Báo cáo triển khai triển khai thực hiện Kế hoạch số 1490/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Gia Lai
395/BC-UBND 17/12/2019 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020
333/BC-UBND 29/10/2019 Báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
270/BC-UBND 06/09/2019 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm
17/BC-TTr 20/05/2019 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm
126/KL-UBND 22/10/2019 Kết luận thanh tra việc đầu tư, xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn tại UBND 14 xã, thị trấn.
112/KL-UBND 17/09/2019  Kết luận thanh tra công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại UBND xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

 
65/KL-UBND 06/06/2019 Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của hộ gia đình
tại thửa đất số 79D, vị trí đất TDP8, Phú Túc, Krông Pa

 
64/KL-UBND 06/06/2019 Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của công dân tại TDP8 - Phú Túc - Krông Pa
29/BC-TTr 12/11/2018 Kiểm tra việc quản lý, sử dụng viên chức sự nghiệp bà Dương Thị Sơn
888/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019
163/QĐ-UBND 27/05/2019 giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nông thôn mới năm 2019
16a/QĐ-UBND 31/01/2019 về việc phê duyệt dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2019
1624/UBND-KT 26/12/2018 về việc đăng ký danh mục mua sắm tài sản tập trung năm 2019
79/QĐ-UBND 08/05/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư chương trình 135 năm 219
3/QĐ-UBND 03/01/2020 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư năm 2020 và vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư giai đoạn 2016-2020.
2/QĐ-UBND 03/01/2020 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân ách Trung ương năm 2020.
53/BC-UBND 12/03/2020 về việc quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước niên độ ngân sách năm 2019.
10/QĐ-UBND 09/01/2020 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: hệ thống cấp nước sinh hoạt xã đất bằng. hạng mục: mạng đường ống, nhà làm việc, nhà ăn, bếp, cổng, sân bê tông
9/QĐ-UBND 08/01/2020 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: hệ thống cấp nước sinh hoạt xã ia mlah. hạng mục: mạng đường ống, đài nước 40m3
3/QĐ-UBND 03/01/2020 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư năm 2020 và vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư giai đoạn 2016-2020.
510/QĐ-UBND 25/05/2020 Quyết định về việc công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch COVID-19 
15a/QĐ-UBND 16/01/2020 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
60/QĐ-UBND 18/02/2020 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất  năm 2020 của huyện Krông Pa
303/QĐ-UBND 31/12/2019 Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
301/QĐ-UBND 30/12/2019 Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách cấp xã năm 2020.
310/QĐ-UBND 31/12/2019 Về việc giao ngân sách nhà nước năm 2020.
311/QĐ-UBND 31/12/2019 Về việc gia dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách huyện năm 2020.
312/QĐ-UBND 31/12/2019 Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách huyện năm 2020.
309/QĐ-UBND 31/12/2019 Về việc thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020.
262/QĐ-UBND 29/11/2019 Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018
6/QĐ-UBND 11/01/2019 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
267/QĐ-UBND 26/12/2018 giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư năm 2019
268/QĐ-UBND 26/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019.
264/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc giao nhiệm vụ thu, chi học phí năm 2019 cho các đơn vị.
263/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách huyện năm 2019.
262/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách huyện năm 2019.
261/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 cho các xã, thị trấn.
260/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách huyện năm 2019.
259/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc giao thu ngân sách nhà nước năm 2019.
258/QĐ-UBND 25/12/2018 về việc thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019.
268/QĐ-UBND 26/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019.
267/QĐ-UBND 26/12/2018 giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư năm 2019
345/QĐ-UBND 25/06/2019 Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Krông Pa
369/QĐ-UBND 28/06/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Krông Pa
69/KH-UBND 13/06/2018 Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Nghị định 158/2017/NĐ-CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP năm 2018
560/QĐ-UBND 30/08/2018 Các QĐ Điều động và bổ nhiệm
592/QĐ-UBND 04/09/2018 Các QĐ Điều động viên chức sự nghiệp giáo dục
541/QĐ-UBND 24/07/2018 Điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế viên chức năm 2018
542/QĐ-UBND 24/07/2018 Điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2018
81/QĐ-UBND 02/03/2018 Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Krông Pa
Những ngày này dọc các tuyến đường nội thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa đâu đâu cũng treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ các loại tuyên truyền kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Theo dòng lịch sử, ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lên con tàu Amiral Latouche Tréville, rời bến cảng Nhà Rồng, khởi đầu một cuộc hành trình tìm đường cứu nước kéo dài suốt 30 năm, để rồi sau đó đã mang về ánh sáng tự do cho dân tộc. 
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023; Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 14/03/2023 của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023; Thông báo số 61/TB-HĐTDVC, ngày 25/5/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 về thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện Krông Pa. Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện Krông Pa thông báo như sau:
Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện. Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện thông báo như sau:
Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 của huyện. Phòng Nội vụ huyện thông báo kết quả trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 của huyện như sau:
Trong những năm qua, ghi nhớ lời Người, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Krông Pa nói riêng đã và đang ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi việc thực hiện những căn dặn của Người về xây dựng Đảng là trách nhiệm cao cả của mỗi tổ chức Đảng và của từng đảng viên.
Chủ tịch UBND huyên vừa ký Quyết định phê duyệt 26 thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện Krông Pa
Ngày 15/5/2023 ,Chủ tịch UBND huyện ký Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc ​phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 của huyện Krông Pa
Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 14/03/2023 của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023;
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của huyện thông báo Danh mục tài liệu, giới hạn ôn tập, thời gian, địa điểm thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 huyện Krông Pa như sau:
Ban Tiếp Công dân ban hành lịch tiếp công dân tháng 5/2023, cụ thể:
Kết quả:
Trên cơ sở kết quả phiên giao dịch việc làm định kỳ tháng 04 năm 2023 do Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Gia Lai cung cấp. 
Căn cứ kết quả chấm thi của Ban Chấm thi, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 của huyện Krông Pa thông báo đến người dự tuyển viên chức giáo viên biết kết quả điểm thi vòng 2 - môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 của huyện Krông Pa
Ngày 27/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về ​tuyển dụng Viên chức sự nghiệp năm 2023, cụ thể:
Trên cơ sở kết quả phiên giao dịch việc làm tại Hội chợ việc làm lần I năm 2023 do Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Gia Lai cung cấp. Để người lao động trên địa bàn huyện có cơ hội tìm được việc làm phù hợp, mang lại thu nhập ổn định, từng bước thay đổi cuộc sống, chất lượng cuộc sống, 
Thực hiện Công văn số 08/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 04/01/2023 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Gia Lai về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2023. Để người lao động trên địa bàn huyện được nắm bắt đầy đủ thông tin, có thêm nhiều cơ hội lựa chọn việc làm, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01//2023), cách đây 60 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Cục miền Nam; lực lượng vũ trang giải phóng phối hợp chặt chẽ cùng nhân dân địa phương đánh bại cuộc càn quét quy mô lớn của ngụy quân Sài Gòn có cố vấn Mỹ chỉ huy tại Ấp Bắc, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho (nay là xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Trong trận chiến đấu ác liệt này, quân và dân Ấp Bắc đã mưu trí, anh dũng, tiêu diệt và làm bị thương 450 tên địch (trong đó có 11 cố vấn và nhân viên kỹ thuật Mỹ), bắn rơi 5 máy bay trực thăng, bắn hư hỏng nhiều chiếc khác; phá hủy 3 xe bọc thép M113, đánh chìm 01 tàu chiến trên sông. Trong khi đó, Bộ đội và du kích chỉ sử dụng khoảng 5.000 viên đạn các loại…
Thực hiện Thông báo số 60/TB-UBND, ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ, tết đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và treo cờ Tổ quốc chào mừng trong năm 2023; Ủy ban nhân dân huyện thông báo treo cờ Tổ quốc và các ngày nghỉ lễ, tết trong năm 2023 như sau: 
   Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
   Phòng Lao động - TB&XH huyện hướng dẫn việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên trong năm học 2022-2023. Cụ thể như sau:
      Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Liên Bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh quy định về bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm và biện pháp thi hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
      Thực hiện Công văn số 1872/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 04/10/2022 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Gia Lai về việc thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 03/2022; Công văn số 1970/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 18/10/2022 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Gia Lai về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển chương trình thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản. Để người lao động trên địa bàn huyện được nắm bắt đầy đủ thông tin, có thêm nhiều cơ hội lựa chọn việc làm, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
      Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải Quân) tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia.
      Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới”, hệ thống chính trị xã Uar đã phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò chủ thể của người dân từ đó tạo sự đồng thuận cao, tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn ngày càng đi lên, hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.
      Trên cơ sở kết quả phiên giao dịch việc làm định kỳ tháng 10 năm 2022 do Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Gia Lai cung cấp.
      Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải Quân) tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia.
      Trên cơ sở kết quả phiên giao dịch việc làm định kỳ tháng 9 năm 2022 do Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Gia Lai cung cấp.
      Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải Quân) tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Kết thúc Kỳ thi thứ hai có 174.657 lượt người thuộc 62 tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ gửi kết quả kỳ thi thứ hai và câu hỏi kỳ thi thứ ba để các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.
      Ngày 29/8/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải Quân) phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982”. Ngay sau khi phát động Cuộc thi, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, tuyên truyền, vận động của các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể các cấp, Cuộc thi đã có sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh và các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.
     Thực hiện công văn số 1502/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Gia Lai về việc thông báo kế hoạch tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp.
     Để người lao động trên địa bàn huyện nắm bắt đầy đủ thông tin, có thêm nhiều cơ hội lựa chọn việc làm, Phòng Lao động- TBXH huyện đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa TT&TT huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ sau:
      Trên cơ sở kết quả phiên giao dịch việc làm định kỳ tháng 8 năm 2022 do Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Gia Lai cung cấp.
(GLO)- Theo ông Biện Văn Hảo-Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai), Nghĩa Hưng là một trong những đơn vị cấp xã tiêu biểu làm tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Thời gian qua, xã đã quan tâm khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC. ​

Chiều 15/7, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ số CCHC; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2021 (PAPI) và đề ra giải pháp khắc phục các chỉ số trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Tiến Đông – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cải cách hành chính tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

      Thực hiện Công văn số 1386/SLĐTBXH-CSLĐ, ngày 26/7/2022 của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Gia Lai về việc thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản đợt 2 – Khóa 2 năm 2022. Để người lao động trên địa bàn huyện được nắm bắt đầy đủ thông tin, có thêm nhiều cơ hội lựa chọn việc làm, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

​Sáng ngày 15/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2021 và Kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022. Các đồng chí: Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Tiến Đông- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Kpă Thuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đà Nẵng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.​

 
Kỳ thi thứ Ba bắt đầu từ 10h ngày 13/6/2022 đến 17h00’ ngày 27/6/2022, đã có 2.530 bài dự thi và 2.319 lượt người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

BAN TỔ CHỨC XIN CÔNG BỐ ĐÁP ÁN VÀ KẾT QUẢ CỦA KỲ THỨ BA        
Kỳ thi thứ Ba bắt đầu từ 10h ngày 13/6/2022 đến 17h00’ ngày 27/6/2022, đã có 2.530 bài dự thi và 2.319 lượt người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

BAN TỔ CHỨC XIN CÔNG BỐ ĐÁP ÁN VÀ KẾT QUẢ CỦA KỲ THỨ BA        
      Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần quật cường, kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt chống thực dân Pháp, nhiều đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh, cống hiếu xương máu, sức lực trên các chiến trường. Thấm nhuần đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh đối với đất nước, Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và Nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu cho chiến sĩ và đồng bào đã vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh.

​​(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định 793/QĐ-TTg ngày 6/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

(GLO)- Sáng 6-7, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) Lê Ngọc Quý đã chủ trì hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022; trao giấy khen cho 31 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC năm 2021.

(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong quý II-2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đúng quy định, đảm bảo việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.​

 
(GLO)- Ngày 21-6, Sở Y tế có Thông báo số 2025/TB-SYT về việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.​

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó, đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.