Krông Pa chú trọng lai hóa đàn bò

Krông Pa chú trọng lai hóa đàn bò

20/05/2017

Krông Pa là địa phương có đàn bò lớn nhất tỉnh Gia Lai, nhưng chủ yếu là giống bò cỏ địa phương có thể trạng nhỏ, trọng lượng thịt đạt thấp nên hiệu quả kinh tế đem lại không cao. Trước tình hình đó, năm 2015, huyện Krông Pa đã giao cho...

Phát huy các đề tài dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh

Phát huy các đề tài dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh

20/05/2017

Từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học của tỉnh, nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ và văn hóa đã được ứng dụng trong thực tế và đã phát huy hiệu quả, góp phần không nhỏ vào nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống vật chất...

Bố trí 527,161 tỷ đồng thực hiện các đề tài khoa học công nghệ

Bố trí 527,161 tỷ đồng thực hiện các đề tài khoa học công nghệ

20/05/2017

Chính phủ quyết định phân bổ dự toán năm 2016 là 527,161 tỷ đồng để thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học...

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

20/05/2017

Sáng ngày 18/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), với chủ đề “Khoa học – Chìa khóa tương lai”.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh.

20/05/2017

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức nghiệm thu Dự án “Ứng dụng chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá lăng nha đuôi đỏ tại Trung tâm Giống Thủy sản Gia Lai”. Từ nguồn ngân sách sự nghiệp...