Huyện Krông Pa: Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào ...

Huyện Krông Pa: Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần ổn định chính trị - xã hội của địa phương

01/06/2022

      Các thế lực thù địch tìm mọi cách lợi dụng vấn đề dân tộc nhằm chống phá Đảng và chế độ ta. Mục đích của chúng là lợi dụng sự chênh lệch về mức sống và thu nhập giữa các vùng dân tộc, trình độ dân trí của một số vùng...

Đi lên từ trong lửa đạn.

Đi lên từ trong lửa đạn.

11/05/2022

      Chiến tranh đã lùi xa hơn 45 năm, song ký ức hào hùng về những năm tháng chống giặc ngoại xâm vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của mỗi người dân trên mảnh đất Krông Pa anh hùng. Đi lên từ trong lửa đạn, tiếp nối truyền...

Xã Uar tổ chức Hội nghị sơ kết Quý I, triển khai nhiệm vụ trọn...

Xã Uar tổ chức Hội nghị sơ kết Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

01/04/2022

      Sáng ngày 30/3, UBND xã Uar đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh Quý I, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý II và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi phát...

Trao tặng hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho Nhâ...

Trao tặng hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho Nhân dân buôn Ia Klon, xã Ia Rmok.

15/02/2022

   Sáng ngày 14/02/2022,  đồng chí Võ Thúy Vân – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Ia Rmok, cùng tổ bầu cử HĐND buôn Ia Klon trao tặng và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng...

Đại hội thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp-Thủy lợi xã Ia Rmok

Đại hội thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp-Thủy lợi xã Ia Rmok

15/02/2022

   Sáng ngày 15/2, xã Ia Rmok đã tổ chức Đại hội thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp-Thủy lợi. Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Đình Nhung, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, ông Bùi Văn Xóa, Trưởng ban Quản lý các công trình thủy lợi huyện...