Tìm kiếm văn bản

Kế hoạch: Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp thuộc tiểu dự án 4, dự án 5 chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Krông Pa, năm 2022.

Số hiệu: 208/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa Người ký: Nguyễn Tiến Đãng
Ngày ban hành: 18/11/2022 Ngày hiệu lực: 18/11/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: