Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai giám sát công tác rà soát hộ nghèo trên địa bàn huyện Krông Pa

25/09/2023
Sáng ngày 21/9/2023, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Tô Văn Chánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ Trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Krông Pa làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Pa.
GSHN1.jpg
Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc.
Theo báo cáo, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn được UBND huyện quan tâm chỉ đạo. UBND huyện đã kịp thời ban hành kế hoạch, bố trí kinh phí để tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng điều tra viên; tích cực tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; lực lượng điều tra viên tiến hành điều tra theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ; đội ngũ giám sát viên thường xuyên bám sát địa bàn điều tra để hướng dẫn và xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình điều tra; kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phản ánh đúng thực trạng đời sống người dân trên địa bàn. Kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022: Toàn huyện có 3.244 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 15,69 % và 2.512 hộ cận nghèo, chiếm 12,15% trong tổng số hộ dân cư.
Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả mà UBND huyện Krông Pa đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, huyện cũng đề nghị Tổ đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị với các cấp có thẩm quyền cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, định mức hỗ trợ cụ thể cho các hộ dân được thụ hưởng các dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia để huyện triển khai, thực hiện đảm bảo đúng theo quy định.
Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Tô Văn Chánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ Trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Krông Pa, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện đối với công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; công tác rà soát được thực hiện theo đúng quy trình, chặt chẽ, không chạy theo thành tích, phản ánh đúng thực trạng đời sống người dân. UBND huyện cần chỉnh sửa lại báo cáo theo ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn, đặc biệt là lưu ý đến việc xác định rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan trong thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; bổ sung các kiến nghị, đề xuất. Đồng thời đề nghị UBND huyện trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh tiêu chuẩn, quy trình, cách thức tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phản ánh đúng thực trạng đời sống người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo; tập trung các nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững, chú trọng lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Bên cạnh đó cần thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ về giải quyết việc làm tại chỗ; xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả.
GSHN.jpg
Ảnh: Đoàn Giám sát đến thực tế tại các hộ gia đình xã Ia Mlah
Trước đó, Đoàn giám sát đã đến khảo sát thực tế về công tác đánh giá, rà soát hộ nghèo tại 02 hộ nghèo ở Buôn Chính Hòa, xã Ia Mlah.
RCOM NỐI